Aparati

image

Formula Therapy® je dizajnirana da ponudi nefrolozima najpreciznije i najfleksibilnije...

Više u sekciji "aparati"

image

Tehnološke inovacije, širok spektar terapija i lakoća upotrebe su najznačajnije karakterisitike Lynda®...

Više u sekciji "aparati"

Fotelje za hemodijalizu

image

Likamed® fotelje za dijalizu se pravi po porudžbini za maksimalni komfor pacijenta...

Više u sekciji "aparati"

hercopur Reversna Osmoza

image

Voda je važan faktor u hemodijalizi. hercopur Rezervna Osmoza ima velike prednosti poput kontrole...

Više u sekciji "aparati"

Više u sekciji "aparati"

find an agent

O nama

Kompanija Tehnomed medicina d.o.o. je specijalizovana kompanija koja se bavi poslovima vezanim za hemodijalizu. Nastala je 2009.godine po preporuci strateškog partnera BELLCO S.r.l. iz Italije. U svojoj delatnosti obuhvata kompletan sistem hemodijalize, odnosno uređaje za pripremu vode – reversne osmoze, kompletnu instalaciju za odeljenje hemodijalize, aparate za hemodijalizu, specijalne fotelje za hemodijalizu i ostale uređaje i pomagala koja se koriste na odeljenjima hemodijalize, kao sto su UV sterilizatori vazduha, uređaji za prečišćavanje i jonizaciju vazduha i td.
Reversne osmoze koje se koriste za pripremu vode za aparate za hemodijalizu projektovane su od strane našeg stručnog tima i uz pomoć stručnjaka iz kompanije Herco Wassertechnik GmbH. Herco Wassertechnik GmbH iz Nemačke je strateški partner kompanije Tehnomed medicina d.o.o. u oblasti reversnih osmoza. Kompanija Atlas Filtri® iz Italije nas snabdeva materijalom i opremom za predtretman vode pre reversne osmoze.
Instalacije u oblasti hemodijalize obuhvataju električnu instalaciju, instalaciju demineralizovane vode za snabdevanje aparata za hemodijalizu, instalaciju otpadne vode iz aparata za hemodijalizu kao i instalaciju koncentrata za hemodijalizu. Kompletnu instalaciju projektuje i izvodi kompanija Tehnomed medicina d.o.o. samostalno, a uređaji za centralnu distribuciju kiselog koncentrata proizvodnja su komanije Herco Wassertechnik GmbH.
Naš najvažniji strateški partner je kompanija Bellco S.r.l. iz Italije koja je osnovana 1972. godine i predstavlja najstarijeg i jednog od vodećih svetskih proizvođača opreme i materijala za hemodijalizu. Prva hemodijaliza u Srbiji započela je na aparatima Unimat® kompanije Bellco S.r.l. Danas, kompanija Bellco S.r.l. ima oko 340 zaposlenih, od toga preko 240 u sedištu kompanije u Mirandoli (okolina Modene) u Italiji, a ostatak u proizvodnom pogonu u francuskom gradiću Tolosa. Najnovija dostignuća kompanije Bellco S.r.l. u oblasti hemodijalize su pronalazak: LYMPHA® - prvog kiselog koncentrata koji u potpunosti eliminiše acetat iz dijaliznog rastvora tokom bikarbonatne dijalize; CPFA® - terapija izbora pacijenata obolelih od sepse sa povećanim nivoom medijatora inflamacije u plazmi; DEDYCA® - sistem izolovane ultrafiltracije za tretman kongestivne srčane insuficijencije; FORMULA THERAPY® - najkompletniji HDF sistem koji podržava parnu ultrafiltraciju dijaliznog rastvora.
Fotelje za hemodijalizu, sa vagom ili bez, koji su u našoj ponudi proizvodnja su kompanije Likamed GmbH iz Nemačke, čiji smo takođe ekskluzivni distributeri.

Sertifikat

    

Kliknite na sličicu da biste je videli u punoj veličini