Фабрике прехрамбене индустрије се обично снабдевају водом из градског водовода или је комбинују са употребом воде из сопствених извора (обично бунара) или се ослањају само на сопствени извор (бунари). Показало се да воде из славине нема увек довољно, због чега постаје све скупља, а цена ће јој у будућности још више расти.

Reverzna osmoza cena

КВАЛИТЕТ ВОДЕ ЗА ПРЕХРАМБЕНУ ИНДУСТРИЈУ

Зна се да, када је прехрамбена индустрија у питању, вода као сировина, и вода за прање, мора бити квалитета воде за пиће.  Ту се у првом реду мисли на хигијенску исправност воде. Али то обично није и довољно. Постоји захтеван производни процес који иде и шире, односно даље (више) и квалитета воде за пиће. Често је води која се троши у самом процесу производње хране и пића потребно смањити тврдоћу, или омекшати је сасвим, потребно јој је променити минерални састав, деаерисати, стерилисати. Према томе, и кад имамо водоводску воду, не можемо увек, а можемо све мање, да се само прикључимо на водовод. Потребно је, или је неопходно, да додатно обрадимо водоводску воду, или само као меру сигурности или због захтева процеса. То је најчешће сразмерно једноставно постројење у коме ће се извршити неки од следећих процеса:

  • корекција садржаја (или уклањање) неорганских материја (односно, извешће се декарбонизација или омекшавање или деминерализација)
  • уклањање органских материја (често уклањање и споредних производа дезинфекције изведене у водоводу)
  • дегазација или ​​само деаерација
  • додатна дезинфекција или ​​стерилизација

Ако је вода из сопственог извора, мора се извести целокупна припрема воде, од сирове воде до квалитета воде за пиће, као и додатна припрема, захтевају квалитет воде за процес, што је у случају подземне воде нешто сложеније у односу на процесе додатне обраде водоводске воде (обично се мора извести аерација / дегазација, деферизација / деманганизација, уклањање амонијака, бистрење филтрацијом, дезинфекција, а иза тога следе процеси у односу на захтеве процеса производње; али напоменимо да има не мали број случајева подземних вода које захтевају знатно сложенију припрему.

Ако се фабрика снабдева површинском водом, припрема воде до квалитета воде за пиће се знатно усложњава и веома поскупљује.

То је начин да се обезбеди квалитет воде као сировине и воде за прање. Међутим, ни за друге намене у фабрикама прехрамбене индустрије, за хлађење, за производњу технолошке паре, не може се употребити сирова вода. За хлађење у рециркулационим системима вода треба да се декарбонизује, да јој се смањи корозивност, да се онемогући микробиолошки раст у расхладном систему; напојна вода за котларницу мора се омекшати, евентуално деминерализовати. Пре свега тога, из воде се морају уклонити суспендоване честице, а често и колоидно дисперговане материје. Према томе, обично се и водоводска вода мора додатно обрадити, а вода сопственог изворишта припремити од почетка до краја.

Медоде кондиционирања воде

Тумачење

Мешање

Мешање је операција која се у постројењима за кондиционирање воде примењује у циљу:

·         равномерног распореда додате хемикалије по целокупној запремини воде на месту додавања,

·         уношења у систем енергије неопходне за дестабилизацију и флокулацију,

·         да се убрза растварање, суспендовање или разблаживање хемикалија при прављењу раствора или суспензија.

Аерација

Аерација је процес размене материје између воде и гасне фазе (ваздуха или чистог кисеоника) преко границе додира.

Изводи се довођењем у додир воде са ваздухом или чистим кисеоником.

Разлози за примену аерације воде су:

·         уклањање појединих растворених неорганских супстанци, на пример, гвожђа и мангана (јер се оксидацијом у присутсву кисоника гвожђе и манган претварају у нерастворљива једињења која се касније одстрањују филтрацијом).

·         уклањање непожељних растворених гасова који су носиоци укуса и мириса (угљен-диоксид, водониксулфид, метан и други) или материја које проузрокују веће трошкове обраде (угљен-диоксид, водониксулфид).

Таложење

Примењује се код замућених воде, у базенима где је проток воде веома спор.

Суспендоване честица се уклањају из воде помоћу гравитације, таложењем на дно базена (резервоара),

Некада је потребно додавање посебних хемијских средстава за убрзање седиментације, коагулацијом.

Филтрација

Врши се после седиментације.

Има за циљ да из воде уклони преостале суспендоване честице и микроорганизме, и да побољша укус воде и уклни непријатан мирис.

Најчешће се за филтрацију користе пешчани филтри различите гранулације (на дну базена је шљунак дебљине око 30 cm, а преко њега је слој песка до 120 cm кроз који се вода филтрира).

Дезинфекција

Ова метода се најчешће користи за пречишћавање воде за пиће.

Бистре воде без хемијског загађења пречишћавају се само дезинфекцијом.

Омекшавање

Омекшавање је процес смањења садржја соли калцијума и магнезијума у води, у случају када се у постојећи систем водоснабдијевања укључује вода из новог изворишта са већом тврдоћом.

Основни циљ омекшавања воде за пиће је заштита кућних инсталација топле и хладне воде од каменца.

За омекшавање се користи реагенсни метод са калцијум хидроксидом и натријум карбонатом, као и јонски измењивачи.

Хемикалије за омекшавање воде се користе независно једна од друге или заједно.

Омекшавању се може подврћи целокупна количина воде или само један њен део.

·         У првом случају — омекшана вода има велику pH вредност, која се мора неутралисати.

·         У другом случају — после мешања са делом воде која није омекшавана, висока pH вредност се неутралише.

 

КОТЛОВСКА ВОДА

Котловска вода треба да буде чиста вода и без:

- суспендованих и колоидних материја
- растворених соли (соли се таложе у цевоводима)
- раствореним гасовима

ТАБЛЕТИРАНА СО, ОМЕКШАВАЊЕ ВОДЕ

Таблетирана со јесу таблете натријум хлорида (NaCl). Таблетирана со се производи од екстрафине, нејодиране, рекристализоване соли високог степена чистоће која се примењује за омекшавање воде.

НАПОЈНА ВОДА

Напојна вода је обрађена вода која се користи у котловима (генератор паре) за производнју паре (погон за парне турбине) или топле воде у термоелектранама и осталим термоенергетским постројењима (нуклеарне електране, биоелектране, електране-топлане)

РЕВЕРЗНА ОСМОЗА

Реверзна осмоза се користи за пречишћаванје воде и одстрањивање неорганских минерала, соли и осталих нечистоћа у циљу побољшљња изгледа, укуса и осталих својстава воде. Систем реверсне осмозе захтева одржавање квалитета мембрана и јонске испуне. Неопходна је употрба хемикалија за кондиционирање мембрана, антискаланата и дезинфицијенса. Више информација пронађите на страници реверзна осмоза.