Preciscavanje vode

Постоје две врсте третмана за воду (које можете пронаћи у табели испод и изабрати онај који Вам је неопходан):

Пречишћавање водеТретмани воде за кућну употребу (вода за пиће, техничка вода – вода за базене, баште, кухиње, вода из бунара односно бунарска вода..)

reverzna osmozaТретмани воде за комерцијалну употребу (индустрија, прехрамбена индустрија, пољопривреда, хотели, ресторани, пољопривреда, сточарство, ратарство, медицина, болнице, ординације, пластеници, фарма пилића, аутоперионице, стамбене зграде, котларнице, перионице веша, 

Врсте третмана Реверзна осмоза Филтери за воду Деминерализација Омекшавање Хлорисање