Када је реч о сточарству, пречишћавање воде је само један, али веома важан део процеса у квалитетном узгоју животиња.

Примењује се у скоро свим гранама сточарства

  • фарме живине (пилића)
  • фарме свиња
  • фарме крава и телади
  • фарме оваца
  • фарме коза

Третмани воде у сточарству