Kućna reverzna osmoza


Методе за пречишћавање воде
Филтери за воду

Питка вода, позната и као пијаћа вода или вода за пиће, вода је која је довољно сигурна за пиће или за припрему хране.

Вода је неопходна за живот. Количина воде потребне за пиће је промјенљива. Зависи од физичке активности, старости, здравствених проблемима, као и услова средине.

Вода за пиће мора да буде чиста, без бактерија, да има температуру од 12 – 15 степени целзијуса и да је свежег укуса, који једним делом долази од раствореног угљен-диоксида и кисеоника, а делом од растворених чврстих супстанци. Пошто већа насеља и градови не могу да се обезбеде изворском водом, људи су приморани да употребљавају речну или језерску воду. Да би ова вода била употребљива за пиће, мора да се очости механички и хемијски. Несумњиво најважнији од свих оксида, а можда и најважнија од свих једињења уопште јесте вода.

Чиста вода

Чиста вода је на обичној температури провидна течност, без мириса и укуса, у танким слојевима безбојна, а у дебљим слојевим је плаве боје. Вода се под нормалним притиском мрзне на 0 , а кључа на 100 степени целзијуса, претварајући се у пару. Ретко која друга супстанца постоји у сва три агрегатна стања, као вода, на температури уобичајеној за нормални експериментални рад. Потпуно чиста вода готово да не проводи електричну струју, али присуство мале количине угљене киселине или неке соли, омогућава да се повећа њена проводљивост. Вода се, по својим физичким особинама, знатно разликује од особина других супстанци.

Хемијски састав природних вода

Микроорганизми троше кисеоник, који је растворен у води, разлажу органске супстанце у проста једињења и елементе: CO2, H2O2, N2, N2O, SO2, C, H, O, S, P, Cl, Cu, Mg, K, Na. Осим њих има и елемената који су присутни у траговима. То су тзв. Микроелементи, који су веома важни, јер њихов суфицит и дефицит може имати за последицу појаву многих обољења. Сви микроелементи се могу сврстати у три групе: Битни микроелементи, важни за људски организам: Fe, Mn, Zn, Cu, I Нетоксични елементи, али неважни за људски организам: Al, Si, Sr, Ni Токсични микроелементи, чији трагови су присутни у води немају биолошки значај, али њихово уношење у већим количинама,нема само штетно, већ и токсично дејство: Pb, F, Se, Br, Ag

Методе за пречишћавање воде

Неке од стандардних метода кондиционирања воде за пиће су: аерација, седиментација, филтрација, деферизација, омекшавање и дезинфекција (кување, UV зраци, озонизација, хлоринација). Методе пречишћавања воде за пиће зависе од квалитета сирове воде.

Медоде кондиционирања воде

Тумачење

Мешање

Мешање је операција која се у постројењима за кондиционирање воде примењује у циљу:

·         равномерног распореда додате хемикалије по целокупној запремини воде на месту додавања,

·         уношења у систем енергије неопходне за дестабилизацију и флокулацију,

·         да се убрза растварање, суспендовање или разблаживање хемикалија при прављењу раствора или суспензија.

Аерација

Аерација је процес размене материје између воде и гасне фазе (ваздуха или чистог кисеоника) преко границе додира.

Изводи се довођењем у додир воде са ваздухом или чистим кисеоником.

Разлози за примену аерације воде су:

·         уклањање појединих растворених неорганских супстанци, на пример, гвожђа и мангана (јер се оксидацијом у присутсву кисоника гвожђе и манган претварају у нерастворљива једињења која се касније одстрањују филтрацијом).

·         уклањање непожељних растворених гасова који су носиоци укуса и мириса (угљен-диоксид, водониксулфид, метан и други) или материја које проузрокују веће трошкове обраде (угљен-диоксид, водониксулфид).

Таложење

Примењује се код замућених воде, у базенима где је проток воде веома спор.

Суспендоване честица се уклањају из воде помоћу гравитације, таложењем на дно базена (резервоара),

Некада је потребно додавање посебних хемијских средстава за убрзање седиментације, коагулацијом.

Филтрација

Врши се после седиментације.

Има за циљ да из воде уклони преостале суспендоване честице и микроорганизме, и да побољша укус воде и уклни непријатан мирис.

Најчешће се за филтрацију користе пешчани филтри различите гранулације (на дну базена је шљунак дебљине око 30 cm, а преко њега је слој песка до 120 cm кроз који се вода филтрира).

Дезинфекција

Ова метода се најчешће користи за пречишћавање воде за пиће.

Бистре воде без хемијског загађења пречишћавају се само дезинфекцијом.

Омекшавање

Омекшавање је процес смањења садржја соли калцијума и магнезијума у води, у случају када се у постојећи систем водоснабдијевања укључује вода из новог изворишта са већом тврдоћом.

Основни циљ омекшавања воде за пиће је заштита кућних инсталација топле и хладне воде од каменца.

За омекшавање се користи реагенсни метод са калцијум хидроксидом и натријум карбонатом, као и јонски измењивачи.

Хемикалије за омекшавање воде се користе независно једна од друге или заједно.

Омекшавању се може подврћи целокупна количина воде или само један њен део.

·         У првом случају — омекшана вода има велику pH вредност, која се мора неутралисати.

·         У другом случају — после мешања са делом воде која није омекшавана, висока pH вредност се неутралише.

Reverzna osmoza

Reverzna osmoza IZVORKO

32900 RSD

  • Montaža, i provera uređaja
  • Puštanje uređaja za reverznu osmozu u rad
  • Obuka za rukovanje filterom za reverznu osmozu
  • Garancija 12 meseci + mogućnost dodatne garancije na uređaj
  • Zamena patrona u prvoj godini rada uređaja