Деминерализована  вода, популарно позната као дестилована вода, има примену у домаћинствима, у аутомобилској индустрији у металној индустрији, у прехрамбеној индустрији, у производњи алкохолних пића.

Такође, деминерализована вода има широку примену у хемијским и индустријским постројењима, у зависности од квалитета и потреба.   

Demineralizacija

Деминерализатор је уређај који се, у зависности од квалитета напојне воде, састоји од две или више серијских спојених јоноизмењивачких колона са различитим испунама. Проласком водом кроз овај систем вода се ослобађа свих растворених соли.

Деминерализатори служе за производњу деминерализованих вода специфичне електропроводљивости од 0 до 10 µС/cm.