Hlorisanje vode

Хлорисање воде је процес додавања хлора (Cl2) или хипохлорита у воду. Овим процесом се врши дезинфекција воде хлором, односно убијају се бактерије и други микроорганизми.

Хлорисање воде може бити:

ТЕЧНО ХЛОРИСАЊЕ ВОДЕ

ГАСНО ХЛОРИСАЊЕ ВОДЕ

ДЕЗИНФЕКЦИЈА ВОДЕ ХЛОРОМ - ХЛОРИСАЊЕ ВОДЕ

Хлор је један од највише дезинфикационих средстава који се употребљавају. Веома је применљив и ефективан за деактивацију патогених микроорганизама. Хлор се може веома лако употребити, измерити и контролисати. Прилично је постојан и релативно јефтин. Он се употребљава у апликацијама као што су деактивација патогена у пијаћој води, базенима и отпадним водама.