Filteri za vodu cena
Mehanički filteri za vodu

Mehanički filteri za vodu koriste sito za uklanjanje neželjenih supstanci iz vode.

Za razliku od sita, filter potencijalno može ukloniti čestice mnogo manje od rupa kroz koje prolazi voda.

Princip rada

Filter za vodu uklanja nečistoće smanjenjem kontaminacije vode koristeći finu fizičku barijeru, hemijski postupak ili biološki postupak. Filteri u različitoj meri čiste vodu u svrhe kao što su obezbeđivanje navodnjavanja u poljoprivredi, dostupna voda za piće, javni i privatni akvarijumi i bezbedna upotreba bunara i bazena. 

Kako mehaničke nečistoće nisu iste rezolucije, mogu biti od 1 mikrona do npr. 300 mikrona, da bi se obezbedio vek trajanja uloška ili da bi se povećao protok često se pribegava konfigurisanjem dva ili više filtera u redovnoj ili paralelnoj vezi. Paralelne veze se koriste za povećanje kapaciteta, posebno za selektivno uklanjanje mehaničkih nečistoćа.

Filteri za vodu

U ponudi takođe imamo veliki izbor svih filtera za vodu koji su namenjeni prečišćavanju i raznim tretmanima vode bilo da su kućni ili komercijalni, protočni, mehanički, peščani, zatim filtere sa aktivnim ugljem sisteme reverzne osmoze za sve vrste tretmana vode, te Vas molimo da nas za više detalja kontaktirate.

Vaš TEHNOMED