Denitrifikacija

Denitrifikacija vode

Najčešći izvori nitrata u podzemnoj vodi su poljoprivredno đubrivo i đubrivo za travu ili razgradnja septičkog otpada. Prisustvo nitrata može biti veoma štetno za ljude sa respiratornim problemima, kako za starije tako i za decu. Bakterija u digesivnom traktu može pretvoriti nitrat u nitrit. Nitriti mogu biti apsorbovani u krvotok.

Maksimalni nivo nitrata u vodi za piće može biti 50 mg/l. Ključala voda povećava koncentraciju nitrata.

Uklanjanje nitrata iz vode - nitrati u vodi

Uklanjanje nitrata iz vode do sada je uspešno primenjeno postupcima: jonske izmene, reverzne osmoze uz membransku tehnologiju i ekstrakciju uz elektrodijalizu.

Za to su namenjeni uređaji koji izgledaju slično kao omekšivači vode, ali su sa potpuno drugačijim punjenjem (unutra se nalazi smola za razmenu nitratnog joda). Koriste se za prečišćavanje vode kod povišenog sadržaja nitrata u vodi. Nakon zasićenja kapaciteta, započinje regeneracija slanom vodom - isto kao kod omekšavanja vode. Ako u vodi ima nitrita, potreban je uređaj za hlorisanje vode koji prevodi nitrit u nitrat, a zatim ga uklanja u koloni sa smolom za zamenu jona.

Uređaji za uklanjanje nitrata

Za denitrifikaciju vode, odnosno za uklanjanje nitrata iz vode koriste se filteri za vodu koji uklanjaju nitrate.