Tretmani vode u industriji

Kada je u piatnju industrija, fabrike se obično snabdevaju vodom iz gradskog vodovoda ili je kombinuju sa upotrebom vode iz sopstvenih izvora (obično bunara) ili se oslanjaju samo na sopstveni izvor (bunari). Pokazalo s da vode iz slavine nema uvek dovoljno, zbog čega postaje sve skuplja, a cena će joj u budućnosti sve više rasti.

INDUSTRIJSKI TRETMANI VODA I KVALITET VODE

Zna se da, kada je industrija u pitanju, voda kao sirovina, i voda za pranje , mora biti kvaliteta vode za piće. Tu se u prvom redu misli na higijensku ispravnovst vode. Ali to obično nije dovoljno. Postoji zahtevan proizvodni proces koji ide i šire, odnosno dalje (više) oko kvaliteta vode za piće. Često je vodi koja se troši u samom procesu proizvodnje hrane i pića potrebno smanjiti tvrdoću, ili omekšati je sasvim, potrebno joj je promeniti mineralni sastav, deaerisati, sterilisati. Prema tome, i kada imamo vodovodsku vodu, ne možemo uvek, a možemo sve manje, da se samo priključimo na vodovod. Potrebno je, ili je neophodno, da dodatno obradimo vodovodsku vodu, samo kao meru sigurnosti ili zbog zahteva procesa. To je najčešće srazmerno jednostavno postrojenje u kome će se vršiti neki od sledećih procesa:

  • Korekcija sadržaja (ili uklanjanje) neorganskih materija (odnosno, izvešće se dekarbonizacija ili omekšavanje vode ili demineralizacija).
  • Uklanjanje organskih materija (često uklanjanje i sporednih proizvoda dezinfekcije izvedene u vodovodu).
  • Degazacija ili samo deaeracija.
  • Dodatna dezinfekcija ili sterilizacija.

Ako je voda iz sopstvenog izvora, mora se izvesti celokupna priprema vode, od sirove vode do kvaliteta vode za piće, kao i dodatna priprema, zahtevaju kvalitet vode za proces, što je u slučaju podzemene vode nešto složenije u odnosu na procese dodatne obrade vodovodske vode (obično se mora izvesti aeracija / degazacija, deferizacija / demanganizacija, uklanjanje amonijaka, bistrenje filtracijom, dezinfekcija, a iza toga slede procesi u odnosu na zahteve procesa proizvodnje, ali napomenimo da ima ne mali broj slučajeva podzemnih voda koje zahtevaju znatno složeniju pripremu.

Ako se fabrika snabdeva površinskom vodom, priprema do kvaliteta vode za piće se znatno usložnjava i veoma poskupljuje, odnosno raste cena troškova.

Prečišćavanje vode u indistriji

To je način da se obezbedi kvalitet vode kao sirovine i vode za pranje. Međutim ni za druge namene u fabrikama prehrambene industrije, za hlađenje, za proizvodnju tehnološke pare, ne može se upotrebiti sirova voda. Za hlađenje u recirkulacionim sistemima voda treba da se dekarbonizuje, da joj se smanji korozivnos, da se onemogući mikrobiološki rast u rashladnom sistemu; napojna voda za kotlarnicu tzv kotlovska voda mora se omekšati, eventualno demineralizovati. Pre svega toga, iz vode se moraju ukloniti suspendovane čestice, a često i koloidno dispergovane materije. Prema tome, obično se i voda iz vodovoda mora dodatno obraditi, a voda iz sopstvenog izvorišta pripremiti od početka do kraja.

Metode kondicioniranja vode

Tumačenje

Mešanje

Mešanje je operacija koja se u postrojenjimaza kondicioniranje vode primenjuje u cilju:

·ravnomernog rasporeda dodate hemikalije po celokupnoj zapremini vode na mestu dodavanja,

·unošenja u sistem energije neophodne za destabilizaciju i flokulaciju,

·da se ubrza rastvaranje, suspendovanje ili razblaživanje hemikalija pri pravljenju rastvora ili suspenzija.

Aeracija

Aeracija je proces razmene materije između vode i gasne faze (vazduha ili čistog kiseonika) preko granice dodira.

Izvodi se dovođenjem u dodir vode sa vazduhom ili čistim kiseonikom.

Razlozi za primenu aeracije vode su:

·uklanjanje pojedinih rastvorenih neorganskih supstanci, na primer gvožđa i mangana (jer se oksidacijom u prisustvu kiseonika gvožđe i mangan pretvaraju u nerastvorljiva jedinjenja koja se kasnije odstranjuju filtracijom).

·uklanjanje nepoželjnih rastvorenih gasova koji su nosioci ukusa i mirisa (ugljen-dioksid, vodoniksulfid, metan i drugi) ili materija koje prouzrokuju veće troškove obrade (ugljen-dioksid, vodoniksulfid).

Taloženje

Primenjuje se kod zamućenih voda, u bazenima gde je protok vode veoma spor.

Suspendovane čestice se uklanjaju iz vode pomoću gravitacije, taloženjem na dno bazena (rezervoara).

Nekada je potrebno dodavanje posebnih hemijskih sredstava za ubrzanje sedimentacije, koagulacijom.

Filtracija

Vrši se posle sedimentacije.

Ima za cilj da iz vode ukloni preostale suspendovane čestice i mikroorganizme, i da poboljša ukus vode i ukloni neprijatan miris.

Najčešće se za filtraciju koriste peščani filteri različite granulacije (na dnu bazena je šljunak debljine oko 30 cm, a preko njega je sloj peska do 120 cm kroz koji se voda filtrira).

Dezinfekcija

Ova metoda se najčešće koristi za prečišćavanje vode za piće.

Bistre vode bez hemijskog zagađenja prečišćavaju se samo dezinfekcijom.

Omekšavanje

Omekšavanje vode je proces smanjenja sadržaja soli kalcijuma i magnezijuma, u slučaju kada se u postojeći sistem vodosnabdevanja uključije voda iz novog izvorišta sa većom tvrdoćom.

Osnovni cilj omekšavanja vode za piće je zaštita kućnih instalacija tople i hladne vode od kamenca.

Za omekšavanje se koristi reagensni metod sa kalcijum hidroksidom i natrijum karbonatom, kao i jonski izmenjivači.

Hemikalije za omekšavanje vode se koriste nezavisno jedna od druge ili zajedno.

Omekšavanje se može podvrći celokupna količina vode ili samo jedan njen deo.

·U prvom slučaju - omekšana voda ima veliku pH vrednost, koja se mora neutralisati.

·U drugom slučaju - posle mešanja sa delom vode koja nije omekšavana, visoka pH vrednost se neutrališe.

 

KOTLOVSKA VODA

Kotlovska voda treba da bude čista voda i bez:

- suspendovanih i koloidnih materija
- rastvorenih soli (soli se talože u cevovodima)
- rastvorenih gasova

TABLETIRANA SO - OMEKŠAVANJE VODE

Tabletirana so jesu tablete natrijum hlorida (NaCl). Tabletirana so se proizvodi od ekstrafine, nejodirane, rekristalizovane soli visokog stepena čistoće koja se primenjuje za omekšavanje vode.

NAPOJNA VODA

Napojna voda je obrađena voda koja se koristi u kotlovima (generator pare) za proizvodnju pare (pogon za parne turbine) ili tople vode u termoelektranama i ostalim termoenergetskim postrojenjima (nuklearne elektrane, bioelektrane, elektrane-toplane).

REVERZNA OSMOZA U INDUSTRIJI

Industrijska reverzna osmoza se korisi za prečišćavanje vode i odstranjivanje neorganskih minerala, soli i ostalih nečistoća u cilju poboljšanja izgleda, ukusa i ostalih svojstava vode. Sistem reverzne osmoze zahteva održavanje kvaliteta membrana i jonske ispune. Neophodna je upotreba hemikalija za kondicioniranje membrana, antiskalanata i dezinficijensa.
Sistem reverzne osmoze za industriju

Aparat za dijalizu cena

Sistemi hemodijalize

Aparati za dijalizu poslednje generacije. Prodaja, servis i održavanje aparata za hemodijalizu.

Reverzna osmoza cena

Tretmani vode

Prodaja filtera za vodu , ugradnja i održavanje uređaja za reverznu osmozu, industrijski tretmani vode.