Hemodijaliza - tretman vode

Reverzna osmoza je neizostavni deo za tretman vode kada je u pitanju hemodijaliza. Neophodna je za rad aparata za dijalizu.

Aparat za dijalizu cena

Sistemi hemodijalize

Aparati za dijalizu poslednje generacije. Prodaja, servis i održavanje aparata za hemodijalizu.

Reverzna osmoza cena

Tretmani vode

Prodaja filtera za vodu , ugradnja i održavanje uređaja za reverznu osmozu, industrijski tretmani vode.