Jonska izmena

JONSKA IZMENA je svaka hemijska reakcija koja uključuje razmenu jedne ili više jonskih komponenata.

Hemijska priprema vode

Tehnologije kao što su omekšavanje vode, jonska izmena, reverzna osmoza, demineralizacija vode, filtracija vode, doziranje antiskalanta i tretman vode polifosfatima, demanganizacija i deferizacija kao i sterilizacija vode hlorisanjem, odnosno niz drugih tehnologija za tretman vode objedinjujemo zajedničkim nazivom hemijska priprema vode.

Aparat za dijalizu cena

Sistemi hemodijalize

Aparati za dijalizu poslednje generacije. Prodaja, servis i održavanje aparata za hemodijalizu.

Reverzna osmoza cena

Tretmani vode

Prodaja filtera za vodu , ugradnja i održavanje uređaja za reverznu osmozu, industrijski tretmani vode.