Deferizacija vode

Deferizacija vode

Procesom deferizacije vrši se uklanjanje gvožđa (Fe) i mangana (Mn) iz vode. Uklanjanje arsena i vodonik-sulfida takođe se može izvršiti pomoću deferizera.

Proces se odvija punjenjem katalitičko-filter mase koja katalitički oksidira rastvoreno gvožđe (Fe) i mangan (Mn) u nerastvorljivi oblik njihovih hidroksida, a zatim ih zadržava na sebi.

Vizuelno otkrivanje prisustva gvožđa u vodi može se odrediti zamućivanjem vode na uzorku koji je bistar, za kratko vreme kontakta sa kiseonikom iz vazduhač. Gvožđe u vodi izaziva zamućenost čak i pri koncentraciji 0,3 mg/lit. Povećano prisustvo gvožđa u vodi ometa pravilno funkcionisanje procesa omekšavanja, zbog vezivanja za masu jonoizmenjivača i smanjenja njegovog kapaciteta.

Deferizator - način rada

U zavisnosti od količine rastvorenog kiseonika (O2) u vodi, moguća su dva načina rada deferizatora:

U slučaju dovoljno rastvorenog kiseonika, uklanjanje gvožđa (Fe) i mangana (Mn) se izvodi isključivo pomoću katalitičke filter mase.

U slučaju nedovoljno rastvorenog kiseonika, vrši se dodatno doziranje oksidacionog sredstva na ulaznom kraku kontrolnog ventila. U najčešćem slučaju je neki oblik hlora ili kalijum permanganata. Doziranje oksidacionog sredstva vrši se preko dozirne pumpe koja tme radi zajedno sa meračem protoka na upravljačkoj jedinici obezbeđuje jednaku koncentraciju agensa u vodi prilikom promene protoka.

Deferizacija vode - primena:

- Prehrambena industrija,
- Industrija kvasca,
- Industrija kože,
- Industrija papira,
- Tekstilna industrija,
- Voda za piće:
- Neprijatan ukus vode za piće,
- Mala koncentracija arsena (As) i vodonik-sulfida (H2S) daje vodi miris pokvarenih jaja.

Pogledajte još: Aktivni ugalj

Tretmani vode | Filteri za vodu | Sistemi reverzne osmoze