Uklanjanje amonijaka iz vode

Kada je amonijak u vodi fizičko-hemijski procesi za njegovo uklanjanje su:

  • Izmena jona (jonska izmena - prirodni zeolit). Jonska izmena je postupak koji obuhvata upotrebu jonskih izmenjivača koji mogu povezati jone iz rastvora, a otpuštati jednu (ekvivalentnu) količinu vlastitih jona.
  • Hemijska oksidacija
Amonijak se pri koncentracijama koje se očekuju u resursima vode za piće, ne smatra toksičnim za ljude.
Amonijak u vodi može biti prisutan u dva oblika, kao amonijum-hidroksid (NH3) ili kao amonijum jon (NH4). kada je pH vode manja od 7 amonijak je prisutan kao amonijum jon. Kada je pH veći od 7, više amonijaka je prisutno kao amonijum hidroksid.

Problemi sa amonijakom u vodi - Uklanjanje amonijaka iz vode

Problemi koji mogu nastati kada je amonijak u vodi za piće:

Nitrifikacija Amonijak u vodiNitrifikacija.

  • dezinfekcija hloraminima.
  • razvoj heterotrofnih bakterija.
  • porast sadržaja nitrata - veći rizik po zdravlje.

Amonijak u vodi Dezinfekcija vode Opadanje efikasnosti dezinfektanta.
amonijak u vodi za piće Interference prilikomrada filtera za uklanjanje mangana - troši se previše kiseonika nitrifikacijom.
Korozija u vodi Amonijak u vodi Korozija cevi u distributivnom sistemu.
Ukus i miris vode Amonijak u vodi Neprijatan miris i ukus vode.

Uređaji za uklanjanje amonija iz vode

Mehanički filteri za vodu

Kada je amonijak u vodi, za njegovo uklanjanje neophodni su filteri. Filtracija uklanja suspendovanu materiju iz vode mehanički. Osnovni filteri za vodu obično su porozni ležajevi od nerastvorljivog materijala. Ovaj materijal (smola) ima negativan potencijal sa pozitivno naelektrisanim natrijum jonom prikačenog na njega.

Samoispirajući filteri

samoispirajući filter je uređaj bez pritiska, konstantnog radnog ciklusa prilagođenog tretmana vode i otpadnih voda. Prilagođavanje veličine uređaja kao i vrsta i količina filtera ispune osigurava redukciju suspenzije, mutnoće, boje, kao i gvožđa, jedinjenja mangana, amonijum jona i druge vrednosti na normativne.

Ukoliko imate problem sa amonijakom u vodi, ne ustručavajte se da nas informativno pozovete kako bi Vam besplatno dali najbolji savet za Vaš problem i odredili odgovarajući tretman. Vaš Tehnomed.

Tretmani vode | Filteri za vodu | Sistemi reverzne osmoze