Dozvoljene granice neorganskih materija u vodi

Koje su dozvoljene granice neorganskih materija u vodi u redovnim prilikama, kakva laboratorijska analiza vode može biti i gde uraditi ispitivanje vode?

Ispitivanje odnosno analiza vode za piće može biti fizička, hemijska, bakteriološka i mikroskopska.

  • Fizički testovi vode ukazuju na svojstva koja se mogu otkriti čulima.
  • Hemijska analiza i ispitivanje vode: utvrđuju se količine mineralnih i organskih supstanci koje utiču na kvalitet vode.
  • Bakteriološka ispitivanja vode: pokazuju prisustvo bakterija, karakterističnih za fekalno zagađenje.

Fizički testovi

U ovom postupku hemijske analize i ispitivanje vode utvrđuju se boja, zamućenost, ukupne čvrste materije, rastvorene materije, suspendovane materije, miris i ukus tehničke ili vode za piće

Boju u vodi može izazvati prisustvo minerala poput gvožđa i mangana ili supstanci biljnog porekla poput algi i korova. Ispitivanja boje ukazuju da li je sistem za prečišćavanje vode efikasan.

Hermijska analiza vode ispitivanje

U ovom procesu hemijske analize utvrđuje se pH vrednost, odnosno tvrdoća vode, prisustvo izabrane grupe hemijskih parametara, biocidi, visoko otrovne hemikalije.

pH je mera za koncentraciju vodonikovih jona. Pokazatelj je relativne kiselosti ili alkalnosti vode. Kada voda ima vrednost 9,5 ili više, to nam je pokazatelj visoke alkalnosti, dok vrednosti 3 i niže ukazuju na kiselost vode. Niske pH vrednosti pomažu u efikasnom hlorisanju, ali zato uzrokuju probleme sa korozijom.

Voda za piće treba da sadrži pH vrednost od 6.5-8.5

Bakteriološko ispitivanje vode za piće

Kad god promene uslova dovedu do pogoršanja kvaliteta isporučene vode, ili čak i ako bi trebalo da ukažu na povećanu mogućnost kontaminacije, treba povećati učestalost bakteriološkog pregleda, tako da niz uzoraka sa dobro odabranih lokacija može identifikovati opasnost i preduzimanje popravnih radnji.

Gde uraditi analizu i proveriti ispravnost vode

Gradski zavod za javno zdravlje u Beogradu svakodnevno sprovodi kontrolu zdravstvene ispravnosti vode za piće iz beogradskog vodovodnog sistema, gde možete proveriti ispravnost vode i uraditi zahtev za dezinfekciju vodovodnih instalacija sa izdavanjem atesta, kao i zahtev za ispitivanje otpadnih voda.

Ukoliko u svakom trenutku želite čistu vodu, po veoma povoljnim cenama nudimo vam uređaj za prečišćavanje vode za vašu kuću ili stan.

MAKSIMALNO DOPUŠTENE KONCENTRACIJE (DOZVOLJENE GRANICE) NEORGANSKIH MATERIJA U VODI ZA PIĆE (mg/l)

Naziv i oznaka hemijske supstance

Maksimalno dopuštena koncentracija redovne prilike
Amonijak (NH3) 0,5*
Antimon (Sb) 0,003
Arsen (As) 0,01
Bakar (Cu) 2,0
Barijum (Ba) 0,7
Bor (B) 1
Cijanidi (CN) 0,05
Cink (Zn) 3,0
Fluoridi (F) 1,2
Hrom ukupni (Cr) 0,05
Hloridi (Cl) 250
Kadmijum (Cd) 0,003
Kalcijum (Ca) 200,0
Kalijum (K) 12,0
Magnezijum (Mg) 50,0
Mangan (Mn) 0,05**
Molibden (Mo) 0,07
Natrijum (Na) 200
Nikal (Ni) 0,02
Nitrati (NO 3 ) 50,0
Nitriti (NO 2 ) 0,03**
Olovo (Pb) 0,01
Selen (Se) 0,01
Živa (Hg) 0,001

Legenda:

*Za vodovode do 5.000 ES do 1 mg/l.
**Smatra se da je voda ispravna u slučaju da u 20% merenja koja nisu uzastopna u toku godine vrednost koncentracije dostigne 0,1 mg/l, frekvencija merenja po važećem Pravilniku.

Postupanje nakon prekida snabdevanja vodom za piće ili dužeg nekorišćenja vode

Pri svakom uspostavljanju snabdevanja vodom za piće nakon prekida, dolazi do prolazne pojave boje i mutnoće. Ova pojava je uslovljena naglim prodorom vode pod pritiskom u cevi (tzv. hidraulički udar) i pokretanjem taloga u cevima, što rezultuje pomenutim promenama izgreda vode. Talog je po svojoj prirodi oksid gvožđa, bez većeg zdravstvenog značaja. Ova neželjenja pojava se prevazilazi ispiranjem cevi, odnosno, otvaranjem slavina i ispuštanjem vode u srednje jakom mlazu, sve do trenutka kada voda dobije sve svoje uobičene karateristike. Slična situacija se dešava i kod dužeg nekorišćenja vode. Voda koja duže stoji u cevima se prebojava oksidima gvožđa i dobija karteristrističnu žućkastu boju i postaje mutna. I u ovom slučaju je neophodno ispuštanje vode, sve dok se ne ispusti cela
zaparemina vode u objektu i voda ne poprimi svoje uobičajene kartakristike.

Tretmani vode | Filteri za vodu | Sistemi reverzne osmoze