Poljoprivreda tretmani vode

Pitanje prečišćavanja vode s kojima se danas suočava poljoprivreda, odnosno polprivredno tržište uključuju sve veću potražnju za vodom za navodnjavanje, ugrožen kvalitet vode, opadajuće dostupnosti i proširene državne propise.

Izvori vode koji se tradicionalno koriste u poljoprivrednim uslovima podzemne vode, bunare, površinske vode, pravilno prečišćene komunalne i industrijske otpadne vode, kao i tečno đubrivo uskladišteno u lagunama na mestu kod velikih mlekara i svinja. Skladištenje, tretiranje i rukovanje stajnjakom i mleka, glavni su problemi sa kojima se suočavaju ovi segmenti tržišta poljoprivrednih proizvođača.

Takođe postoje problemi i propisi o prečišćavanju vode koji se suočavaju sa segmentom tržišta prerađivača povrća i voća, a koji uključuju pranje povrća - voća i reciklažu otpadnih voda, a koji se moraju rešiti.

Rešenja za tretman vode u poljoprivredi

Kompanija Tehnomed Vam pruža prilagođena, potpuno integrisana rešenja za tretman vode, pumpanje, navodnjavanje i upravljanje vodama, prilagođena projektima - aplikacijama, koje služe poljoprivrednim tržištima.

Tehnologije za prečišćavanje vode koje se koriste na poljoprivrednim tržištima su:

Filtracija
Biološki tretman
Mešanje - Aeracija
Ultrafiltracija
Reverzna osmoza
Dezinfekcija

 • Reverzna osmoza

  Reverzna osmoza koristi postupak kojim se preokreće protok vode u prirodnom procesu osmoze, tako da voda prelazi iz koncentrisanijeg rastvora u razređeniji rastvor kroz polupropusnu membranu. Pre i post filtri su često ugrađeni zajedno sa membranom reverzne osmoze.
  Filter reverzne osmoze ima veličinu pora probližno 0,0001 mikrona
  Reverzna osmoza ima vrlo visoku efikasnost u uklanjanju protozoa.
  Sistemi reverzne osmoze imaju vrlo veliku efikasnost u uklanjanju bakterija.
  Reverzna osmoza ima vrlo visoku efikasnost u uklanjanju virusa.
  Sistemi reverzne osmoze ukloniće uobičajene hemijske zagađivače (joni metala, vodene soli, ...), uključujući natrijum, hlorid, bakar, hrom i olovo a može samnjiti arsen, fluorid, radijum, sulfat, kalcijum, magnezijum, kalijum, nitrat i fosfor.
 • Firma TEHNOMED se bavi prodajom, ugradnjom i održavanjem sistema za reverznu osmozu, kako onih kućnih, tako i kompleksnijih industrijskih sistema.