Omekšivači vode
Omekšivači za vodu

Omekšavanje vode je postupak zamene jona, a izvodi se uređajima koji se nazivaju omekšivači, kojima se uklanja kamenac iz vode.

OMEKŠAVANJE VODE

Kada voda sadrži značajnu količinu kalcijuma i magnezijuma, to se naziva tvrdom vodom. Poznato je da tvrda voda začepljuje cevi i otežava rastvaranje sapuna i deterdženata u vodi.
Omekšavanje vode je tehnika koja služi za uklanjanje jona zbog kojih je voda tvrda, u većini slučajeva joni kalcijuma i magnezijuma. Joni gvožđa se takođe mogu ukloniti tokom omekšavanja.
Najbolji način za omekšavanje vode je upotreba jedinice za omekšavanje vode i njeno direktno povezivanje sa vodovodom.

OMEKŠIVAČI ZA VODU

Omekšivači vode su jedinice, odnosno uređaji koji se koriste za omekšavanje vode uklanjanjem minerala zbog kojih je voda tvrda.

Omekšavanje vode je uklanjanje kalcijuma, magnezijuma i nekih drugih metalnih kationova u tvrdoj vodi. Dobijena mekana voda zahteva manje sapuna za isti napor čišćenja, jer sapun ne troši vezujući se sa jonima kalcijuma. Mekana voda takođe produžava vek trajanja vodovoda tako što smanjuje ili eliminiše nakupljanje kamenca na cevima i fitinzima. Omekšavanje vode obično se postiže pomoću omekšivača kreča ili jonoizmenjivačkih smola, ali se sve češće postiže upotrebom nanofiltracionih membrana ili membrana reverzne osmoze.

Prisustvo određenih jona metala poput kalcijuma i magnezijuma uglavnom kao bikarbonati, hloridi i sulfati u vodi uzrokuje niz problema.

Tvrda voda dovodi do nakupljanja kamenca koji može pokvariti vodovod i pospešiti galvansku koroziju. U postrojenjima za omekšavanje vode u industrijskim razmerama, protok otpadnih voda iz procesa ponovnog stvaranja može taložiti kamenac koji može ometati kanalizacione sisteme.

Klizav osećaj povezan sa pranjem u mekoj vodi uzrokovan je slabijom privlačnošću sapuna na vodene jone kada se vodi oduzme mineralni sadržaj. Površina ljudske kože ima lagani naboj sa kojim se sapun obično veže, što zahteva više napora i veću količinu vode za uklanjanje. Tvrda voda sadrži jone kalcijuma ili magnezijuma koji stvaraju nerastvorljive soli nakon reakcije sa sapunom, ostavljajući prevlaku od nerastvorljivih stearata na površinama kade i tuša, obično zvanoj rđa.

Najčešća sredstva za uklanjanje tvrdoće vode oslanjaju se na jonoizmenjivačku smolu ili obrnutu osmozu. Drugi pristupi uključuju metode padavina i sekvestraciju dodavanjem želatnih sredstava.

Metoda jonoizmenjivačke smole
Uobičajeni uređaji za omekšavanje vode namenjeni za upotrebu u domaćinstvu zavise od jonoizmenjivačke smole u kojoj se „joni tvrdoće“ - uglavnom Ca2 + i Mg2 + - zamenjuju za natrijumove jone. Kao što je opisano NSF / ANSI standardom 44, uređaji za razmenu jona smanjuju tvrdoću zamenom magnezijuma i kalcijuma (Mg2 + i Ca2 +) jonima natrijuma ili kalijuma (Na + i K +).

Omekšavanje vodeSmole za jonsku razmenu, u obliku kuglica, funkcionalna su komponenta jedinica za omekšavanje vode u domaćinstvu.
Smole za jonsku razmenu su organski polimeri koji sadrže anjonske funkcionalne grupe za koje se dvovalentni kationi (Ca2 +) vežu jače od monovalentnih katjona (Na +). Neorganski materijali nazvani zeoliti takođe pokazuju svojstva razmene jona. Ovi minerali se široko koriste u deterdžentima za pranje veša. Smole su takođe dostupne za uklanjanje karbonatnih, bikarbonatnih i sulfatnih jona koji se apsorbuju i hidroksidnih jona koji se oslobađaju iz smole.

Kada su svi raspoloživi joni Na + zamenjeni jonima kalcijuma ili magnezijuma, smola se mora napuniti eluiranjem jona Ca2 + i Mg2 + rastvorom natrijum hlorida ili natrijum hidroksida, u zavisnosti od vrste smole koja se koristi. Za anjonske smole, regeneracija se obično koristi rastvor natrijum hidroksida (lužine) ili kalijum hidroksida. Otpadne vode eluirane iz kolone za razmenu jona koje sadrže neželjene soli kalcijuma i magnezijuma obično se ispuštaju u kanalizacioni sistem.

Omekšivač za vodu

Ponovno punjenje obično vrši sledeće korake:

Povratno pranje
Voda se kroz smolu usmerava u suprotnom smeru od normalnog protoka, a izlaz se šalje u odvod na odlaganje. Ovim 10-minutnim postupkom ispiru se čvrste materije i proširuje smolasti sloj.Omekšivači vode

Izvlačenje otpada
Voda se usmerava kroz mlaznu pumpu, koja izvlači slanu vodu iz rezervoara za salamuru, pre nego što voda i salamura prođu kroz smolu u normalnom smeru, ako su istovremeni, ili u obrnutom smeru, ako su suprotni. Izlaz ovog tipičnog 30-minutnog postupka odbacuje se kroz odvodno crevo.

Ispiranje
Ispuštanje salamure zaustavlja se, ali voda nastavlja da teče od ulaza do izlaza, postepeno izbacujući slanicu iz smole. Voda za ispiranje teče polako nekoliko minuta, a zatim brže čak sat vremena. U jednom trenutku, rezervoar sa slanom vodom se napuni svežom vodom.

Reverzna osmoza
Reverzna osmoza koristi primenjeni gradijent pritiska preko polupropusne membrane za prevazilaženje osmotskog pritiska i uklanjanje molekula vode iz rastvora sa jonima tvrdoće. Membrana ima pore dovoljno velike da propuste molekule vode za prolazak; joni tvrdoće poput Ca2 + i Mg2 + neće se uklopiti kroz pore. Dobijeno opskrbljavanje mekom vodom je bez jona tvrdoće bez dodavanja drugih jona. Membrane su vrsta filtera za vodu koji zahtevaju redovno čišćenje ili održavanje.

Destilacija i reverzna osmoza su najčešće korišćene dve nehemijske metode omekšavanja vode.

Omekšivači vode

Ako imate potrebu za omekšanom vodom u fabrici, kući, stanu, bunarskom - odnosno vodom iz bunara, javite nam se što više detalja (analiza vode, neophodna količina vode lit/h, svrha itd.) kako bi pronašli najbolje rešenje i dali Vam najpovoljniju ponudu.

Takođe, vršimo prodaju, ugradnju i održavanje omekšivača za vodu po veoma povoljnim cenama.