Poljoprivreda tretmani vode

Pitanje prečišćavanja vode s kojima se danas suočava poljoprivreda, odnosno polprivredno tržište uključuju sve veću potražnju za vodom za navodnjavanje, ugrožen kvalitet vode, opadajuće dostupnosti i proširene državne propise.

Izvori vode koji se tradicionalno koriste u poljoprivrednim uslovima podzemne vode, bunare, površinske vode, pravilno prečišćene komunalne i industrijske otpadne vode, kao i tečno đubrivo uskladišteno u lagunama na mestu kod velikih mlekara i svinja. Skladištenje, tretiranje i rukovanje stajnjakom i mleka, glavni su problemi sa kojima se suočavaju ovi segmenti tržišta poljoprivrednih proizvođača.

Takođe postoje problemi i propisi o prečišćavanju vode koji se suočavaju sa segmentom tržišta prerađivača povrća i voća, a koji uključuju pranje povrća - voća i reciklažu otpadnih voda, a koji se moraju rešiti.

Rešenja za tretman vode u poljoprivredi

Kompanija Tehnomed Vam pruža prilagođena, potpuno integrisana rešenja za tretman vode, pumpanje, navodnjavanje i upravljanje vodama, prilagođena projektima - aplikacijama, koje služe poljoprivrednim tržištima.

Tehnologije za prečišćavanje vode koje se koriste na poljoprivrednim tržištima su:

Filtracija
Biološki tretman
Mešanje - Aeracija
Ultrafiltracija
Reverzna osmoza
Dezinfekcija

Bunari | Prečišćavanje vode iz bunara | Filteri za bunarsku vodu

Prečišćavanje bunarske vode je jedan od najzahtevnijih vidova filtracije vode.

Za adekvatno konfigurisanje filtera za bunarsku vodu veoma je važno da se pre toga uradi biološko-hemijska analiza vode.

FILTERI ZA BUNARE

Bunarska voda u zavisnosti od lokacije uglavnom obiluje standardnim zagađivačima vode kao što su Organske materije, Gvožđe i Mangan, Nitrati i Nitriti, Amonijak, povišena elektroprovodljivost, visok stepen tvrdoće vode isl. Često je u bunarskoj vodi prisutan ne mali broj različitih mikroorganizama štetnih po ljudsko zdravlje.

Bunari su izeuzetno važni za sva društva. Na mnogim mestima bunari još uvek pružaju pouzdanu i obilnu zalihu vode za kućnu upotrebu, navodnjavanje i industriju. Tamo gde je površinske vode malo, kao što su pustinje, ljudi ne bi mogli preživeti i napredovati bez podzemnih voda, tako da koriste bunare kako bi došli do istih.

Po načinu gradnje bunari za vodu mogu biti:

Кopani bunari

Bunar (objekat) za javno snabdevanje stanovništva vodom za piće koji nastaje kopanjem zemljišta do vodonosnog sloja i koji je ozidan kamenom ili ciglom, obložen slojem gline ili betonskim prstenovima.

Cevni bunari

Cevni bunar je svaki bunar iz koga se voda dobija pobijanjem izbušene cevi koja ulazi u vodonosni sloj.

Bušeni bunari

U zavisnosti od izdani koje koriste, bunari za vodu mogu biti obični, arteski - bunari pod pritiskom i subarteski bunari.

Arteski bunar

Arteski bunar je cevni bunar iz koga voda prirodnim putem izbija iznad površine zemlje.

Subarteški bunar

Subarteški bunar je cevni bunar iz kojeg se voda odgovarajućim sistemom izvlači pod propisanim higijenskim uslovima iznad površine zemlje.

Dezinfekcija vode za piće iz bunara ima za cilj da ukloni patogene i uslovno patogene mikroorganizme, i može se obavljati 1 do 2 puta godišnje, odnosno vanredno, u slučajevima mikrobiološke neispravnosti vode.

IMATE PROBLEM?

Ukoliko razmišljate o prečišćavanju vašeg bunara, pozovite nas i mi ćemo vam besplano dati odgovore na sva vaša pitanja i predložiti konfiguraciju, odnosno odgovarajući tretman vode za vaš bunar.