Tehnička voda

Tehnička voda je veoma širok i slobodan termin za vodu koja nije za piće ali se može koristiti za pranje, čišćenje, kao sirovina u industriji može služiti u preradi nekih vrsta hrane (poput proizvodnje vode u bocama (kroz prečišćavanje) i kao sirovina za termičke obrađene namirnice takođe posle prečišćavanja) te za navodnjavanje, bazene, zalivanje bašti...

Slobodan pojam u tom smislu jer obuhvata recimo destiliranu vodu i vodu iz recimo relativno čiste reke (koja nije zagađena ljudskom aktivnošću i hemikalijama i ima mali postupak čvrstih suspenzija odnosno nije mutna).

U dosta slučajeva pod taj termin se stavlja i voda koja se može upotrebiti za piće posle termičke obrade, međutim u takvim slučajevima izvor takvih voda (bio on prirodni izvor, bunar...) obično je naznačen kao takav.

S druge strane kristalno čisto više nije tehnička voda. Vode iz velikih ili sedentarnih reka, zagađena voda hemikalijama ili biološki, voda koja je već u postrojenjima, voda u neglaziranim ili nezaštićenim (bez zaštitnog premaza) metalnim tankovima ili plitke sedentarne vodene površine (bare, mala plitka jezera, slepi meandri reka i slično, odnosno sve vodene površine koje primaju vodu dotokom ali je gube samo preko isparavanja) takođe ne spadaju u tehničku vodu. U principu svaka voda koja je mutna, sadrži veliku koncentraciju bioloških aktivnih hemikalija (otrova, soli, metala itd.) Te biološka aktivna voda (sadrži veliku količinu mikroskopskih organizama, patoloških ili drugih bakterija, protozoa ili sličnog) nije tehnička voda.

Tehnička voda i bunari

Tehnička voda i bunari. U principu svaki izvor vode pa i najčišći planinski izvori su tehnička voda, odnosno legalno gledano (iako se ne karakterišu kao tehnička voda) nisu za piće dok se ne obrade na propisan i pravilan način.


Tehnička voda - bunari bazeni kupanje pranje industrijuKada govorimo o tehničkoj vodi mislimo i na bunare i kada je u pitanju vodosnabdevanje stanovništva, kod podzemne vode zahvaćene bušenim bunarom na većim dubinama (koje ne zahvataju pripovršinske vode) jedini tretman koji se radi je hlorisanje.

Bunari | Prečišćavanje vode iz bunara | Filteri za bunarsku vodu

Prečišćavanje bunarske vode je jedan od najzahtevnijih vidova filtracije vode.

Za adekvatno konfigurisanje filtera za bunarsku vodu veoma je važno da se pre toga uradi biološko-hemijska analiza vode.

FILTERI ZA BUNARE

Bunarska voda u zavisnosti od lokacije uglavnom obiluje standardnim zagađivačima vode kao što su Organske materije, Gvožđe i Mangan, Nitrati i Nitriti, Amonijak, povišena elektroprovodljivost, visok stepen tvrdoće vode isl. Često je u bunarskoj vodi prisutan ne mali broj različitih mikroorganizama štetnih po ljudsko zdravlje.

Bunari su izeuzetno važni za sva društva. Na mnogim mestima bunari još uvek pružaju pouzdanu i obilnu zalihu vode za kućnu upotrebu, navodnjavanje i industriju. Tamo gde je površinske vode malo, kao što su pustinje, ljudi ne bi mogli preživeti i napredovati bez podzemnih voda, tako da koriste bunare kako bi došli do istih.

Po načinu gradnje bunari za vodu mogu biti:

Кopani bunari

Bunar (objekat) za javno snabdevanje stanovništva vodom za piće koji nastaje kopanjem zemljišta do vodonosnog sloja i koji je ozidan kamenom ili ciglom, obložen slojem gline ili betonskim prstenovima.

Cevni bunari

Cevni bunar je svaki bunar iz koga se voda dobija pobijanjem izbušene cevi koja ulazi u vodonosni sloj.

Bušeni bunari

U zavisnosti od izdani koje koriste, bunari za vodu mogu biti obični, arteski - bunari pod pritiskom i subarteski bunari.

Arteski bunar

Arteski bunar je cevni bunar iz koga voda prirodnim putem izbija iznad površine zemlje.

Subarteški bunar

Subarteški bunar je cevni bunar iz kojeg se voda odgovarajućim sistemom izvlači pod propisanim higijenskim uslovima iznad površine zemlje.

Dezinfekcija vode za piće iz bunara ima za cilj da ukloni patogene i uslovno patogene mikroorganizme, i može se obavljati 1 do 2 puta godišnje, odnosno vanredno, u slučajevima mikrobiološke neispravnosti vode.

IMATE PROBLEM?

Ukoliko razmišljate o prečišćavanju vašeg bunara, pozovite nas i mi ćemo vam besplano dati odgovore na sva vaša pitanja i predložiti konfiguraciju, odnosno odgovarajući tretman vode za vaš bunar.