farma brojlera stocarstvo pilica krave zivine stoku prečišćavanje vode

Kada je u pitanju stočarstvo, prečišćavanje vode je samo jedan, ali veoma važan deo procesa u kvalitetnom uzgoju životinja.

Primenjuje se u skoro svim granama stočarstva:

  • farma živine (pilići i ostala pernata živina)
  • farma svinja
  • farme krava i teladi
  • farme ovaca
  • farme koza

Tehnologije za prečišćavanje vode koje se koriste u stočarstvu su:

Filtracija
Biološki tretman
Mešanje / aeracija
Ultrafiltracija
Reverzna osmoza
Dezinfekcija
UV sterilizacija

Zašto bi vaš izbor vode za stoku mogao biti presudan?

Loš kvalitet vode za piće može značiti da stoka manje pije, što utiče na opšte zdravlje životinja kao i na ukupan prinos. Invazivne bakterije takođe mogu uticati na ukupan sadržaj hranljivih sastojaka u krajnjem proizvodu. Bez pravilno održavanog i tretiranog vodosnabdevanja, stoka je u riziku od bolesti, što ima za posledicu gubitak stanja i niže stope proizvodnje. Efikasno prečišćavanje vode za stoku stoga se odnosi kako na ekonomsku tako i na dobrobit životinja.

Stočarstvo - Otpadne vode

Otpadne vode stoke, između ostalog, sadrže veliku količinu boje, azota i suspendovanih čvrstih materija. Važno je uzeti u obzir da se tokom rutinskog svakodnevnog rada farme bez obzira da li je u pitanju farma brojlera, koza, svinja, teladi, ovaca, pilića ili druge živine, stvara značajna količina otpadnih voda, ona je primarni izvor zagađenja podzemnih i površinskih voda kada se neobrađene ispuštaju u životnu sredinu.

Farma goveda

Goveda su osetljiva na ukus i miris vode i možda neće piti neophodnu količinu vode. Ovaj smanjeni unos vode bi onda mogao dovesti do smanjenog unosa hrane i depresije kao i gubitka na težini. Novopridošla telad mogu isprva odbiti zalihe vode zbog razlika u ukusu ili samom kvalitetu vode. Smanjenje potrošnje vode i gubitak telesne težine od stoke koja pije iz izvora vode zagađenih izmetom i urinom.
Ova okolnost je uobičajena za neograničen pristup stoke barama. Dodatni efekti su reagovanje na kvalitet vode, goveda mogu prouzrokovati fizičku štetu (poput erozije tla).

prečišćavanje vode farma pilića koza svinja ovaca teladi

Farma pilića i ostale živine

Potreban vam je tretman vode za vašu farmu pilića, odnosno štale za živinu. Firma Tehnomed Vam može pomoći u održavanju štala za živinu pružanjem tretmana za sigurnu, čistu vodu i zaštitom vaše živine. Tu spadaju:

• Hemikalije za prečišćavanje vode
• Kontrola i podešavanje pH
• Proizvodi za uklanjanje bioloških filmova
• Efikasna filtracija gvožđa i mangana
• Prodaja i servis pumpi za hranjenje hemikalijama
• Stručnost u protokolima biološke sigurnosti
• Sigurna isporuka hemikalija

Voda je ključni hranljivi sastojak za farme živine i ćuretine. Kao i kod sastojaka za ishranu, i živinska voda treba da zadovolji prehrambene potrebe životinje. Odgovarajuće i sigurno snabdevanje vodom je od ključne važnosti za proizvodnju zdrave živine. Voda koja negativno utiče na rast, reprodukciju ili produktivnost živine ne može se smatrati pogodnom. U vodi za živinu ne sme biti mikroorganizama, hemikalija i drugih zagađivača. Supstance koje potiču sa stočarskih farmi i često zagađuju zalihe vode uključuju nitrate, bakterije, organske materijale i suspendovane čvrste materije. Visok nivo suspendovanih čvrstih materija, ukupnih rastvorenih čvrstih supstanci, slane vode, gvožđa, mangana i neprijatan ukus, miris ili boja u vodi mogu dovesti do toga da životinje piju manje nego što bi trebalo. Takođe pružamo specijalizovani filter za vodu kako bismo zaštitili vaše pojilice.

Farma brojlera

Voda je ključna komponenta uspeha u uzgoju brojlera. To ne samo da utiče na performanse i rast brojlera, već ima i direktan uticaj na biološku sigurnost. Nedostatak vode može negativno uticati na konverziju hrane, dok bi otpadna voda mogla postati leglo štetnih patogena i gljivica. Otpadna voda takođe može imati negativan uticaj na kvalitet legla, što zauzvrat može dovesti do respiratornih bolesti i drugih zdravstvenih rizika.

Ali šta poljoprivrednici mogu učiniti da efikasnije koriste vodu? Pozivite nas kako bismo Vam pomogli da vaše stado bude zdravo, a gubitak na minimumu.

Bunari | Prečišćavanje vode iz bunara | Filteri za bunarsku vodu

Prečišćavanje bunarske vode je jedan od najzahtevnijih vidova filtracije vode.

Za adekvatno konfigurisanje filtera za bunarsku vodu veoma je važno da se pre toga uradi biološko-hemijska analiza vode.

FILTERI ZA BUNARE

Bunarska voda u zavisnosti od lokacije uglavnom obiluje standardnim zagađivačima vode kao što su Organske materije, Gvožđe i Mangan, Nitrati i Nitriti, Amonijak, povišena elektroprovodljivost, visok stepen tvrdoće vode isl. Često je u bunarskoj vodi prisutan ne mali broj različitih mikroorganizama štetnih po ljudsko zdravlje.

Bunari su izeuzetno važni za sva društva. Na mnogim mestima bunari još uvek pružaju pouzdanu i obilnu zalihu vode za kućnu upotrebu, navodnjavanje i industriju. Tamo gde je površinske vode malo, kao što su pustinje, ljudi ne bi mogli preživeti i napredovati bez podzemnih voda, tako da koriste bunare kako bi došli do istih.

Po načinu gradnje bunari za vodu mogu biti:

Кopani bunari

Bunar (objekat) za javno snabdevanje stanovništva vodom za piće koji nastaje kopanjem zemljišta do vodonosnog sloja i koji je ozidan kamenom ili ciglom, obložen slojem gline ili betonskim prstenovima.

Cevni bunari

Cevni bunar je svaki bunar iz koga se voda dobija pobijanjem izbušene cevi koja ulazi u vodonosni sloj.

Bušeni bunari

U zavisnosti od izdani koje koriste, bunari za vodu mogu biti obični, arteski - bunari pod pritiskom i subarteski bunari.

Arteski bunar

Arteski bunar je cevni bunar iz koga voda prirodnim putem izbija iznad površine zemlje.

Subarteški bunar

Subarteški bunar je cevni bunar iz kojeg se voda odgovarajućim sistemom izvlači pod propisanim higijenskim uslovima iznad površine zemlje.

Dezinfekcija vode za piće iz bunara ima za cilj da ukloni patogene i uslovno patogene mikroorganizme, i može se obavljati 1 do 2 puta godišnje, odnosno vanredno, u slučajevima mikrobiološke neispravnosti vode.

IMATE PROBLEM?

Ukoliko razmišljate o prečišćavanju vašeg bunara, pozovite nas i mi ćemo vam besplano dati odgovore na sva vaša pitanja i predložiti konfiguraciju, odnosno odgovarajući tretman vode za vaš bunar.