Demineralizacija vode

Demineralizacija vode

Demineralizovana voda popularno je poznata kao destilovana voda. Demineralizacija vode ima primenu u domaćinstvima, automobilskoj industriji, matelnoj industriji, u prehrambenoj industriji, kao i u proizvodnji alkoholnih pića.

Takođe, demineralizovana voda ima široku primenu u hemijskim i industrijskim postrojenjima, u zavisnosti od kvaliteta i potreba.

Demineralizator

Demineralizator je uređaj koji se, u zavisnosti od kvaliteta napojne vode, sastoji od dve ili više serijski spojenih jonoizmenjivačkih kolona sa različitim ispunama. Prolaskom vode kroz ovaj sistem voda se oslobađa svih rastvorenih soli.

Demineralizator služi za proizvodnju demineralizovanih voda specifične elektroprovodljivosti od 0-10 µС/cm.

Konfiguracije ovih sistema razlikuju se od slučaja do slučaja, odnosno od potreba, ali uglavnom se isporučuje demineralizator vode u konfiguraciji: automatski omekšivač vode za uklanjanje kamenca, mehanički filter, reverzna osmoza, dva rezervoara za poliranje vode, konduktometar za praćenje kvaliteta vode u rezervoaru za čistu vodu sa distributivnom pumpom. Kada u konfiguraciji imamo dva stuba za poliranje - jedan radi, a drugi je u režimu pripravnosti (isključen je i započinje rad kada je zasićena prva kolona)

Demineralizator - princip rada

Mase jonoizmenjivača u ovim kolonama se regenerišu rastvorima hlorovodonične kiseline (HCl) i natrijum hidroksida (NaOH). Demineralizatori vode su u standardnoj varijanti dvokolonski i sastoje se od katjonske i anjonske kolone, a za dobijanje izuzetno čiste demineralizovane vode može se koristiti treća mešovita kolona koja uklanja većinu preostalih elektrolita i koriguje pH vrednost vode. Kolone za jonsku razmenu su kompozitne, sa polietilenskom unutrašnjom oblogom i spoljnim slojem epoksidne smole ojačane staklenim vlaknima koja pružaju mehaničku čvrstoću i otpornost na pritiske do 10 bara

Pogledajte još članaka: Hemijska analiza Amonijak u vodi Denitrifikacija  

Reverzna osmoza cena IZVORKO

Reverzna osmoza IZVORKO

Cena 42500 RSD

 • Montaža, i provera uređaja za reverznu osmozu
 • Puštanje uređaja za reverznu osmozu u rad
 • Obuka za rukovanje filterom za reverznu osmozu
 • Garancija 12 meseci + mogućnost dodatne garancije na uređaj
 • Zamena patrona u prvoj godini rada uređaja

Reverzna osmoza cena IZVORKO P

Reverzna osmoza IZVORKO P

Cena 56400 RSD

 • Pumpa
 • Demineralizator
 • PH Regulator
 • Dvoručna slavina
 • UV lampa
 • Montaža i puštanje uređaja u rad
 • Obuka za rukovanje filterom
 • Garancija 12 meseci + dod. garancija
 • Zamena patrona u prvoj godini rada aparata

Reverzna osmoza cena IZVORKO MAX

Reverzna osmoza IZVORKO MAX

Cena 79900 RSD

 • Pumpa
 • Demineralizator
 • PH Regulator
 • Dvoručna slavina
 • UV lampa
 • Montaža i puštanje uređaja u rad
 • Obuka za rukovanje filterom
 • Garancija 12 meseci + dod. garancija
 • Zamena patrona u prvoj godini rada uređaja

Reverzna osmoza cena Ph regulator

PH regulator

6500 RSD

Voda protokom kroz reverznu osmozu smanjuje svoju PH vrednost, odnosno postaje kiselija.
Protokom kroz ovaj dodatak u sistemu reverzne osmoze, PH vrednost vode se podiže.

Reverzna osmoza cena Mineralizator

Mineralizator

2500 RSD

Reverzna osmoza prečišćava vodu tako da iz nje uklanja sve primese, pa i minerale.
Ovaj patron vraća vodi mineralni sastav i dobijate potpuno čistu ali i mineralnu vodu.

Reverzna osmoza cena UV lampa

UV lampa

15500 RSD

Ako voda koju sada koristite nije bakteriološki ispravna, naša preporuka je UV sterilizator za vodu. To je metoda dezinfekcije vode protokom kroz snop ultravioletne svetlosti koja ubija bakterije bez dodavanja hemikalija.