Denitrifikacija

Denitrifikacija vode

Najčešći izvori nitrata u podzemnoj vodi su poljoprivredno đubrivo i đubrivo za travu ili razgradnja septičkog otpada. Prisustvo nitrata može biti veoma štetno za ljude sa respiratornim problemima, kako za starije tako i za decu. Bakterija u digesivnom traktu može pretvoriti nitrat u nitrit. Nitriti mogu biti apsorbovani u krvotok.

Maksimalni nivo nitrata u vodi za piće može biti 50 mg/l. Ključala voda povećava koncentraciju nitrata.

Uklanjanje nitrata iz vode - nitrati u vodi

Uklanjanje nitrata iz vode do sada je uspešno primenjeno postupcima: jonske izmene, reverzne osmoze uz membransku tehnologiju i ekstrakciju uz elektrodijalizu.

Za to su namenjeni uređaji koji izgledaju slično kao omekšivači vode, ali su sa potpuno drugačijim punjenjem (unutra se nalazi smola za razmenu nitratnog joda). Koriste se za prečišćavanje vode kod povišenog sadržaja nitrata u vodi. Nakon zasićenja kapaciteta, započinje regeneracija slanom vodom - isto kao kod omekšavanja vode. Ako u vodi ima nitrita, potreban je uređaj za hlorisanje vode koji prevodi nitrit u nitrat, a zatim ga uklanja u koloni sa smolom za zamenu jona.

Uređaji za uklanjanje nitrata

Za denitrifikaciju vode, odnosno za uklanjanje nitrata iz vode koriste se filteri za vodu koji uklanjaju nitrate.

Reverzna osmoza cena IZVORKO

Reverzna osmoza IZVORKO

Cena 42500 RSD

 • Montaža, i provera uređaja za reverznu osmozu
 • Puštanje uređaja za reverznu osmozu u rad
 • Obuka za rukovanje filterom za reverznu osmozu
 • Garancija 12 meseci + mogućnost dodatne garancije na uređaj
 • Zamena patrona u prvoj godini rada uređaja

Reverzna osmoza cena IZVORKO P

Reverzna osmoza IZVORKO P

Cena 56400 RSD

 • Pumpa
 • Demineralizator
 • PH Regulator
 • Dvoručna slavina
 • UV lampa
 • Montaža i puštanje uređaja u rad
 • Obuka za rukovanje filterom
 • Garancija 12 meseci + dod. garancija
 • Zamena patrona u prvoj godini rada aparata

Reverzna osmoza cena IZVORKO MAX

Reverzna osmoza IZVORKO MAX

Cena 79900 RSD

 • Pumpa
 • Demineralizator
 • PH Regulator
 • Dvoručna slavina
 • UV lampa
 • Montaža i puštanje uređaja u rad
 • Obuka za rukovanje filterom
 • Garancija 12 meseci + dod. garancija
 • Zamena patrona u prvoj godini rada uređaja

Reverzna osmoza cena Ph regulator

PH regulator

6500 RSD

Voda protokom kroz reverznu osmozu smanjuje svoju PH vrednost, odnosno postaje kiselija.
Protokom kroz ovaj dodatak u sistemu reverzne osmoze, PH vrednost vode se podiže.

Reverzna osmoza cena Mineralizator

Mineralizator

2500 RSD

Reverzna osmoza prečišćava vodu tako da iz nje uklanja sve primese, pa i minerale.
Ovaj patron vraća vodi mineralni sastav i dobijate potpuno čistu ali i mineralnu vodu.

Reverzna osmoza cena UV lampa

UV lampa

15500 RSD

Ako voda koju sada koristite nije bakteriološki ispravna, naša preporuka je UV sterilizator za vodu. To je metoda dezinfekcije vode protokom kroz snop ultravioletne svetlosti koja ubija bakterije bez dodavanja hemikalija.