Uklanjanje amonijaka iz vode

Kada je amonijak u vodi fizičko-hemijski procesi za njegovo uklanjanje su:

 • Izmena jona (jonska izmena - prirodni zeolit). Jonska izmena je postupak koji obuhvata upotrebu jonskih izmenjivača koji mogu povezati jone iz rastvora, a otpuštati jednu (ekvivalentnu) količinu vlastitih jona.
 • Hemijska oksidacija
Amonijak se pri koncentracijama koje se očekuju u resursima vode za piće, ne smatra toksičnim za ljude.
Amonijak u vodi može biti prisutan u dva oblika, kao amonijum-hidroksid (NH3) ili kao amonijum jon (NH4). kada je pH vode manja od 7 amonijak je prisutan kao amonijum jon. Kada je pH veći od 7, više amonijaka je prisutno kao amonijum hidroksid.

Problemi sa amonijakom u vodi - Uklanjanje amonijaka iz vode

Problemi koji mogu nastati kada je amonijak u vodi za piće:

Nitrifikacija Amonijak u vodiNitrifikacija.

 • dezinfekcija hloraminima.
 • razvoj heterotrofnih bakterija.
 • porast sadržaja nitrata - veći rizik po zdravlje.

Amonijak u vodi Dezinfekcija vode Opadanje efikasnosti dezinfektanta.
amonijak u vodi za piće Interference prilikomrada filtera za uklanjanje mangana - troši se previše kiseonika nitrifikacijom.
Korozija u vodi Amonijak u vodi Korozija cevi u distributivnom sistemu.
Ukus i miris vode Amonijak u vodi Neprijatan miris i ukus vode.

Uređaji za uklanjanje amonija iz vode

Mehanički filteri za vodu

Kada je amonijak u vodi, za njegovo uklanjanje neophodni su filteri. Filtracija uklanja suspendovanu materiju iz vode mehanički. Osnovni filteri za vodu obično su porozni ležajevi od nerastvorljivog materijala. Ovaj materijal (smola) ima negativan potencijal sa pozitivno naelektrisanim natrijum jonom prikačenog na njega.

Samoispirajući filteri

samoispirajući filter je uređaj bez pritiska, konstantnog radnog ciklusa prilagođenog tretmana vode i otpadnih voda. Prilagođavanje veličine uređaja kao i vrsta i količina filtera ispune osigurava redukciju suspenzije, mutnoće, boje, kao i gvožđa, jedinjenja mangana, amonijum jona i druge vrednosti na normativne.

Ukoliko imate problem sa amonijakom u vodi, ne ustručavajte se da nas informativno pozovete kako bi Vam besplatno dali najbolji savet za Vaš problem i odredili odgovarajući tretman. Vaš Tehnomed.

Reverzna osmoza cena IZVORKO

Reverzna osmoza IZVORKO

Cena 42500 RSD

 • Montaža, i provera uređaja za reverznu osmozu
 • Puštanje uređaja za reverznu osmozu u rad
 • Obuka za rukovanje filterom za reverznu osmozu
 • Garancija 12 meseci + mogućnost dodatne garancije na uređaj
 • Zamena patrona u prvoj godini rada uređaja

Reverzna osmoza cena IZVORKO P

Reverzna osmoza IZVORKO P

Cena 56400 RSD

 • Pumpa
 • Demineralizator
 • PH Regulator
 • Dvoručna slavina
 • UV lampa
 • Montaža i puštanje uređaja u rad
 • Obuka za rukovanje filterom
 • Garancija 12 meseci + dod. garancija
 • Zamena patrona u prvoj godini rada aparata

Reverzna osmoza cena IZVORKO MAX

Reverzna osmoza IZVORKO MAX

Cena 79900 RSD

 • Pumpa
 • Demineralizator
 • PH Regulator
 • Dvoručna slavina
 • UV lampa
 • Montaža i puštanje uređaja u rad
 • Obuka za rukovanje filterom
 • Garancija 12 meseci + dod. garancija
 • Zamena patrona u prvoj godini rada uređaja

Reverzna osmoza cena Ph regulator

PH regulator

6500 RSD

Voda protokom kroz reverznu osmozu smanjuje svoju PH vrednost, odnosno postaje kiselija.
Protokom kroz ovaj dodatak u sistemu reverzne osmoze, PH vrednost vode se podiže.

Reverzna osmoza cena Mineralizator

Mineralizator

2500 RSD

Reverzna osmoza prečišćava vodu tako da iz nje uklanja sve primese, pa i minerale.
Ovaj patron vraća vodi mineralni sastav i dobijate potpuno čistu ali i mineralnu vodu.

Reverzna osmoza cena UV lampa

UV lampa

15500 RSD

Ako voda koju sada koristite nije bakteriološki ispravna, naša preporuka je UV sterilizator za vodu. To je metoda dezinfekcije vode protokom kroz snop ultravioletne svetlosti koja ubija bakterije bez dodavanja hemikalija.