Aktivni ugalj | Filteri za prečišćavanje vode

AKTIVNI UGALJ | FILTERI ZA VODU SA AKTIVNIM UGLJEM

Filteri sa aktivnim ugljem se koristi za filtriranje vazduha i gasova (prečišćavanje vazduha, za prečišćavanje biogasa, uklanjanje mirisa, prečišćavanje dimnih gasova, prirodno prečišćavanje, filtriranje pare rastvarača), filtriranje vode (prečišćavanje vode za piće, filtriranja industrijskih ili komunalnih otpadnih voda, filtriranje kotlovskih i rashalnih voda, filtriranje bunarske vode, u filterima za kućnu upotrebu za filtriranje vode u bazenima i akvarijumima), obrada tečnosti (aktivni ugalj se koristi za uklanjanje rastvorenih organskih supstanci, i za kontrolu ukusa i mirisa u hemijskoj, farmaceutskoj i prehrambenoj industriji, kao što su glukoza, masti i ulja, glutamati, šećeri, pivo i sokovi) i za posebne primene (kod prerade zlata, membranske filtracije, u duvanskoj industriji, u klima uređajima, kod raznih katalitičkih procesa i drugo).

Vrste karbonskih filtera (filteri za vodu sa aktivnim ugljem):

Granulirani filteri

Granulirani filteri sa aktivnim ugljem sadrže rastresite granule aktivnog uglja koje omogućavaju lagan protok vode. Voda teče u jednom pravcu kroz kertridž i u procesu kontaktira ugljenik.
Prednost: Nije toliko restriktivno. Voda brže prolazi kroz ugljenik. Cena.
Nedostatak: Usmeravanje kanala. Voda može preseći put kroz ugljenik i propustiti zagađivače.

Filteri od karbonskih blokova

Ugljenični blok je napravljen od finih granula koje se drže zajedno sa vezivnim sredstvom, koje zauzima samo 15% površine. Nečista voda teče kroz bočnu stranu filtera i šalje filtriranu vodu kroz vrh. Kako se ugljenik melje do finih granula, površina se povećava.
Prednost: Daje 7-10 puta veću površinu od granuliranog filtera sa aktivnim ugljem, a kompaktni ugljenik sprečava kanalisanje. Cena.
Nedostatak: Veći restriktivni protok.

Granulirani filteri sa radijalnim protokom

Ugljenični filteri sa radijalnim protokom kombinuju površinu ugljeničnog bloka sa brzinom protoka sa granulirianim filterom sa aktivnim ugljem. Voda teče do filtera kroz bočnu stranu kertridža radijalno poput karbonskog bloka, ali sadrži granule za povećani protok poput granuliranog filtera sa aktivnim ugljem.

Aktivni ugalj cena

Cena aktivnog uglja kreće se oko 30000 RSD za džak od 25kg.

Reverzna osmoza cena IZVORKO

Reverzna osmoza IZVORKO

Cena 42500 RSD

 • Montaža, i provera uređaja za reverznu osmozu
 • Puštanje uređaja za reverznu osmozu u rad
 • Obuka za rukovanje filterom za reverznu osmozu
 • Garancija 12 meseci + mogućnost dodatne garancije na uređaj
 • Zamena patrona u prvoj godini rada uređaja

Reverzna osmoza cena IZVORKO P

Reverzna osmoza IZVORKO P

Cena 56400 RSD

 • Pumpa
 • Demineralizator
 • PH Regulator
 • Dvoručna slavina
 • UV lampa
 • Montaža i puštanje uređaja u rad
 • Obuka za rukovanje filterom
 • Garancija 12 meseci + dod. garancija
 • Zamena patrona u prvoj godini rada aparata

Reverzna osmoza cena IZVORKO MAX

Reverzna osmoza IZVORKO MAX

Cena 79900 RSD

 • Pumpa
 • Demineralizator
 • PH Regulator
 • Dvoručna slavina
 • UV lampa
 • Montaža i puštanje uređaja u rad
 • Obuka za rukovanje filterom
 • Garancija 12 meseci + dod. garancija
 • Zamena patrona u prvoj godini rada uređaja

Reverzna osmoza cena Ph regulator

PH regulator

6500 RSD

Voda protokom kroz reverznu osmozu smanjuje svoju PH vrednost, odnosno postaje kiselija.
Protokom kroz ovaj dodatak u sistemu reverzne osmoze, PH vrednost vode se podiže.

Reverzna osmoza cena Mineralizator

Mineralizator

2500 RSD

Reverzna osmoza prečišćava vodu tako da iz nje uklanja sve primese, pa i minerale.
Ovaj patron vraća vodi mineralni sastav i dobijate potpuno čistu ali i mineralnu vodu.

Reverzna osmoza cena UV lampa

UV lampa

15500 RSD

Ako voda koju sada koristite nije bakteriološki ispravna, naša preporuka je UV sterilizator za vodu. To je metoda dezinfekcije vode protokom kroz snop ultravioletne svetlosti koja ubija bakterije bez dodavanja hemikalija.