Aparat za dijalizu cena

Kada je u pitanju aparat za dijalizu cena zavisi od toga da li je aparat nov ili polovan, da li Vam je potrebna dodatna oprema i šta vam je sve neophodno za kućnu hemodijalizu?

To su pitanja na koja ćemo se potruditi da damo što preciznije odgovore, ali krenimo redom.

USLOVI ZA KUĆNU HD

Da biste uopšte razmišljali o tretmanima hemodijalize kod kuće, veoma je važna procena vašeg lekara, a to je da li ispunjavate uslove za to, odnosno da li ste stabilan pacijent.

Kućna HD

Podrazumeva se, da biste pokrenuli proceduru za prelazak na kućnu hemodijalizu, morate da neko vreme provedete u bolničkim uslovima. Ukoliko doktor potvrdi da ispunjavate uslove za dijalizu od kuće, na Vaš zahtev on će napisati jedan izveštaj , mišljenje ili zahtev za RFZO.
U tom izveštaju doktor će navesti da ste ispunili sve uslove iz člana 58 Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osguranja (Službeni glasnik RS, br. 10/2010-ispr., 46/2010, 52/2010-ispr., 80/2010 60/2011, odluka US)Aparat za dijalizu cena 6000
Takođe je neophodno i da doktor napiše šta Vam je sve potrebno za dijalizu kod kuće (vrsta tretmana, dijalizatori, igle, krvne linije...)
Po dobijanju izveštaja od doktora da ispunjavate uslove za dijalizu kod kuće, isti predajete u RFZO, ali je veoma važno da ste pre toga obezbedili i aparat za dijalizu.

APARAT ZA HEMODIJALIZU U KUĆNIM USLOVIMA

Da bi ste uopšte od RFZO dobili potreban odgovor neophodno je da već u svom domu imate instaliran aparat za hemodijalizu i o tome imate dokument firme koja vam je taj aparat isporučila, instalirala i stavila u upotrebu. Pored aparata za dijalizu neophodna je i reverzna osmoza bez koje je aparat za HD neupotrebljiv. Dakle sve ove potvrde o ispravnosti svih aparata, kao i mišljenje vašeg lekara predajete u Vaš lokalni RFZO. Konačnu ocenu o tom predlogu donosi lekarska komisija matične filijale RFZO i o svojoj oceni, u roku od oko 5 dana, obavestiće vašu zdravstvenu ustanovu.

Sa tim rešenjem ponovo idete kod vašeg doktora koji će vam napisati recept, odnosno smernice za kompletnu opremu koja vam je neophodna za mesec dana dijalize kod kuće.

Za sve ostale potrebe, odnosno neophodan materijal (gaze, špricevi, flasteri) dobijaćete naknadu na mesečnom nivou.

Taj novac vam obezbeđuje država za pokrivanje troškova medicinske sestre, filtera za vodu, heparina, rukavica i drugih sredstava.

TRETMANI NA HD KOD KUĆE

RAparat za dijalizu SWSazlika između tretmana u zdravstvenom centru i tretmana hemodijalize kod kuće je ta što nećete preskakti nedelju, tj. dijalizu ćete imati svaki drugi dan, bez preskakanja u dane vikenda. Takođe moćićete da sami birate doba dana koje vam odgovara za dijalizu, a da ne pričamo o ostalim prednostima tretmana koje vam donosi kućna dijaliza.

APARAT ZA HEMODIJALIZU CENA

Firma TEHNOMED je ovlašćeni zastupnik za Srbiju kompanije SWS, čiji aparat za hemodijalizu posedujemo. U pitanju je aparat poslednje generacije, registrovan u Agenciji za lekove i medicinska sredstva.

Kada je u pitanju cena aparata za dijalizu na nju utiče mnogo faktora. Takođe, apart za dijalizu možete dobiti i besplatno na korišćenje, te Vas molimo da nas za više detalja kontaktirate na 069 / 2452 - 546

VAŠ TEHNOMED

Aparat za dijalizu cena

Sistemi hemodijalize

Aparati za dijalizu poslednje generacije. Prodaja, servis i održavanje aparata za hemodijalizu.

Reverzna osmoza cena

Tretmani vode

Prodaja filtera za vodu , ugradnja i održavanje uređaja za reverznu osmozu, industrijski tretmani vode.