Preciscavanje vode u bazenima

Техничка вода  је веома широк и слободан термин за воду која није за пиће али се може користити за прање, чишћење, као сировина у индустрији може служити у преради неких врста хране (попут производње воде у боцама (кроз пречишћавање) и као сировина за термичке обрађене намирнице такође после пречишћавања) те за наводњавање, базене, заливање башти...

Слободан појам у том смислу јер обухвата рецимо дестилирану воду и воду из рецимо релативно чисте реке (која није загађена људском активношћу и хемикалијама и има мали поступак чврстих суспензија односно није мутна).

У доста случајева под тај термин се ставља и вода која се може употребити за пиће после термичке обраде, међутим у таквим случајевима извор таквих вода (био он природни извор, бунар...) обично је назначен као такав.

С друге стране кристално чисто више није техничка вода. Воде из великих или седентарних ријека, загађена вода хемикалијама или биолошки, вода која је већ у постројењима, вода у неглазираним или незаштићеним (без заштитног премаза) металним танковима или плитке седентарне водене површине (баре, мала плитка језера, слепи меандри река и слично, односно све водене површине које примају воду дотоком али је губе само преко испаравања) такође не спадају у техничку воду. У принципу свака вода која је мутна, садржи велику концентрацију биолошких активних хемикалија (отрова, соли, метала итд.) Те биолошка активна вода (садржи велику количину микроскопских организама, патолошких или других бактерија, протозоа или сличног) није техничка вода.

У принципу сваки извор воде па и најчишћи планински извори су техничка вода, односно легално гледано (иако се не карактеришу као техничка вода) нису за пиће док се не обраде на прописан и правилан начин.

Bunar za vodu | Preciscavanje vode

 

Када говоримо о техничкој води мислимо и на бунаре и када је у питању водоснабдевање становништва, код подземне воде захваћене бушеним бунаром на већим дубинама (које не захватају приповршинске воде) једини третман који се ради је хлорисање.