Filteri za voduNisu svi filteri za vodu jednaki

Različiti kućni filteri za vodu imaju različite funkcije. Neki mogu poboljšati ukus vaše vode, dok drugi mogu filtrirati štetne hemikalije ili klice. Nijedan filter ne može zadržati svaku vrstu zagađivača iz vaše vode za piće, a filter za vodu nije potreban svima. Kada su u pitanju filteri za vodu cena zavisi od vaših potreba kao i od toga šta želite da uklonite iz vode. Ukoliko imate bilo kakvih nejasnoća nakon čitanja ovog teksta, a potrebni su vam filteri za vodu ne ustručavajte se da nas kontaktirate, a mi ćemo vam u kratkom roku odgovoriti na pitanja, i u skladu sa vašim potrebama poslati ponudu.

Voda koja vam dođe u slavinu zapravo sadrži male količine mnogih drugih supstanci. Neke od njih su korisne, poput odgovarajuće količine dezinficijensa, poput hlora, koji pomaže u zaštiti vaše vode od mikroba i fluora, što pomaže u sprečavanju propadanja zuba. Druge supstance koje mogu biti u vodi mogu biti štetne, poput olova i klice Criptosporidium. Filteri mogu ukloniti i dobre i loše supstance iz vaše vode. U zavisnosti od vašiih okolnosti, filtriranje vode možda nije dobra ideja.

Dostupno je mnogo različitih vrsta filtera i može biti zbunjujuće odlučiti da li vam je potreban ili koji je najbolji za vas. U mnogim delovima sveta voda nije bezbedna za piće, pa je filtriranje jedna od mogućnosti da zaštitite svoje zdravlje. Evo nekoliko koraka koje treba uzeti u obzir prilikom utvrđivanja da li želite da koristite filter za vodu i ako želite, koji tip i funkcije najbolje odgovaraju vašim specifičnim potrebama i preferencijama.

Izbor kućnih filtera i drugih sistema za prečišćavanje vode

Znajte svoj izvor vode.
Vaše potrebe za filtriranjem vode zavise od kvaliteta vašeg vodosnabdevanja, vaših ličnih preferencija u pogledu ukusa i mirisa i bilo kojih posebnih zdravstvenih okolnosti u vašem domaćinstvu. Da biste izabrali najbolji filter za kućnu potrošnju vode, korisno je prvo saznati više o svom izvoru vode. Razumevanje zagađivača koji već mogu postojati u vašoj vodi važan je prvi korak pri odlučivanju da li želite ili Vam je potreban sistem za filtriranje i, ako jeste, koji će tip najbolje odgovarati vašim potrebama.

Da li vodu dobijate iz privatnog bunara ili cisterne?

Ako vodu dobijate iz privatnog bunara, najmanje jednom godišnje treba da je testirate na državnoj sertifikovanoj labeksternoj ikoni. Pre nego što unajmite nekoga da testira vašu vodu, uverite se da je sertifikovan i da se pobrine da testira na ukupne koliformne bakterije, nitrate, ukupne rastvorene čvrste materije i nivoe pH i druge zagađivače uobičajene u vašem području. Obratite se lokalnom zdravstvenom odeljenju za informacije o zagađivačima u vašem području i za predloge u vezi sa ispitivanjima vode koje biste trebali zatražiti. Takođe bi trebalo da testirate vodu ako neko u vašem domaćinstvu zatrudni ili se dete pridruži vašem domaćinstvu. Takođe razmislite o testiranju vode ako primetite promene u boji, ukusu ili mirisu. Redovna ispitivanja u sertifikovanoj laboratoriji mogu vam pružiti informacije o nivoima različitih zagađivača u vašoj vodi. Jednom kada saznate da li zagađivači pronađeni u vašoj vodi prelaze preporučeni nivo, možete preduzeti korake da odaberete filter za vodu koji će smanjiti te zagađivače.

Da li vodu dobijate iz javnog sistema?

Ako je tako, poledajte dozvoljene granice materija u vodi.

Kućni filteri za vodu i drugi sistemi za prečišćavanje vode

Razmislite zašto razmišljate o kućnim filterima za vodu.

Ovo su neki uobičajeni razlozi zbog kojih se ljudi odlučuju za upotrebu filtera za vodu. Ako već znate šta vam je potrebno ili šta želite od vašeg sistema za prečišćavanje vode važan je prvi korak ka odabiru pravog sistema za vas.

Uobičajeni razlozi za odabir filtera

Ne dopada mi se ukus vode
Brinem se zbog olova u vodi
Imam arsen u vodi
Imam nitrate u bunarskoj vodi
Imam tvrdu vodu

Ne dopada mi se ukus vode
Neki ljudi ne vole ukus vode iz slavine. Ponekad je to zbog dezinficijensa (poput hlora) koji pomaže u zaštiti vode od klica. Ponekad minerali ili drugi zagađivači koji se prirodno javljaju, poput jedinjenja koja sadrže sumpor, a koja nisu štetna, menjaju ukus vode. Filtri sa aktivnim ugljem (vrsta filtera koja se nalazi u mnogim frižiderima i vrčevima) mogu pomoći u smanjenju neprijatnih ukusa i mirisa. Sistemi reverzne osmoze takođe mogu poboljšati ukus i takođe smanjiti nivo uobičajenih hemikalija kao što je olovo. Proverite nalepnicu da biste se uverili da se ukusom i mirisom (NSF 42) bavi određeni filter koji razmatrate. Imajte na umu da ako koristite filter za celu kuću koji uklanja hlor, na kraju ćete možda povećati količinu klica koje rastu u vašem vodovodu.

Većina štetnih zagađivača ne može se videti, osetiti miris ili okusiti. Neki štetni zagađivači, poput isparljivih organskih jedinjenja (VOC) pdf ikona [PDF - 2 stranice] koji ponekad zagađuju privatne bunare, mogu dati loš ukus vodi i mogu mirisati na benzin ili druge hemikalije. Postoji mnogo različitih vrsta HOS-a i oni imaju različite zdravstvene efekte: neki uzrokuju rak, iritiraju kožu, utiču na sluzokožu ili oštećuju nervni sistem, jetru ili bubrege. Da bi se identifikovao najbolji filter, možda će biti potrebno posebno ispitivanje kako bi se utvrdilo koji VOC su prisutni u vašoj vodi. Najbolje je koristiti sistem filtera tačke ulaska (gde vam cev za vodu ulazi u kuću) ili sistem filtera cele kuće za HOS, jer oni pružaju sigurnu vodu za kupanje i čišćenje, kao i za kuvanje i piće. Filtri sa aktivnim ugljem mogu ukloniti neke VOC.

Ako imate privatni bunar i primetite promenu ukusa vaše vode, razmislite o testiranju bunarske vode. Ako imate javni sistem za vodu i primetite promenu ukusa vaše vode, prijavite ovo svom vodovodnom preduzeću. Samo imajte na umu da ukus i miris (ili njegov nedostatak) vode nisu nužno pokazatelj koliko je bez mikroba i hemikalija.

Brinem se zbog olova u vodi
Olovo u vodi za piće često dolazi iz cevi i može biti od posebnog značaja ako deca žive u vašem domaćinstvu. Ako godišnja ispitivanja vode vašeg javnog ili privatnog izvora vode otkriju da su nivoi olova u vašoj vodi iznad 15 ppb (delova na milijardu), postoje mere koje možete preduzeti.

Ispustite hladnu vodu kroz cevi puštajući je da teče pre nego što je upotrebite - posebno ako je voda mirno stajala 6 ili više sati. Ako u vaš dom vode vodeće servisne linije, biće potrebno dodatno ispiranje.
Izbegavajte upotrebu tople vode iz slavine ili ključale vode iz slavine.
Potražite filter sa potvrđenom spoljnom ikonom za smanjenje olova i održavajte ga tačno onako kako je naznačio proizvođač.
Iako ovi koraci možda neće ukloniti sav olovo iz vode, oni mogu smanjiti količinu olova na sigurniji nivo za upotrebu i potrošnju.

Imam arsen u vodi
Arsen je težak metal koji se često nalazi u izvorima podzemne vode, uključujući neke privatne bunare i neke javne vodne sisteme koji koriste podzemne vode. Arsen je povezan sa nekoliko zdravstvenih problema i može izazvati rak.

Arsen može biti prisutan u dva oblika: trovalentnom i petovalentnom. Važno je znati koja vrsta (ili „vrsta“) arsena je prisutna u vašoj vodi da biste izabrali najbolji filter. Ako se vaša voda tretira hlorom, veća je verovatnoća da imate petovalentni arsen, koji se može ukloniti filtrima obeleženim NSF standardom 53 ili 58. Ako se voda ne tretira, dodatni tretman („korak pre oksidacije“) možda će biti potrebno za pretvaranje trovalentnog arsena u petovalentni arsen pre nego što se voda filtrira. Destilacija je visoko efikasna u uklanjanju arsena, iako ova tehnologija nije toliko praktična za kućnu upotrebu, jer troši više energije i traje duže od ostalih tretmana vodom.

Imam nitrate u bunarskoj vodi
Nitrati su hemikalije koje u podzemne vode ulaze zagađenjem đubrivom, stajskim đubrivom ili septičkim sistemima, kanalizacijom ili erozijom prirodnih naslaga. Nitrati crvenim krvnim zrncima otežavaju prenos kiseonika. Ovo može biti opasno za novorođenčad i neke odrasle osobe. Ako vodu dobijate iz javnog vodovoda, nivoi nitrata se nadgledaju i kontrolišu. Ako imate privatni bunar, moraćete da testirate bunarsku vodu da biste utvrdili da li vam nitrati predstavljaju problem. Ako se ispitivanjem utvrdi da vaša voda ima visok nivo nitrata, možete odabrati tehnologiju reverzne osmoze ili destilaciju. Vrenjem i filtracijom nitrati se ne uklanjaju.

Ako vaša voda sadrži visok nivo nitrata, mogu biti prisutni i drugi zagađivači. Obratite se lokalnom zdravstvenom odeljenju za preporuke u vezi sa ispitivanjem drugih zagađivača.

Imam tvrdu vodu
Tvrda voda ili voda koja sadrži prekomerne količine minerala poput kalcijuma i magnezijuma, može ostaviti ljuspicast ostatak i sprečiti sapunu da se peni. Omekšivači vode mogu se koristiti za lečenje ovog problema. Omekšivači vode koriste tehnologiju jonske razmene, tako da tehnički nisu filteri i ne štite vas od klica u vodi. Omekšivači vode takođe uklanjaju korisne minerale iz vode.

Vrste filtracija i filtera u kući ili stanu

Ovaj tekst je zamišljen kao vodič za prečišćavanje vode u domaćinstvu, a ne kao preporuka. Pre instaliranja sistema za prečišćavanje vode u domaćinstvu, obratite se lokalnoj zdravstvenoj službi za zaštitu životne sredine radi konsultacija, kao i profesionalnoj firmi za ugradnju filtera.

Filtracija
Filtracija je fizički proces koji se javlja kada se tečnosti, gasovi, rastvorene ili suspendovane materije prilepe na površinu upijajućeg medija ili u njegovim porama.
Filtracija zagađivača u velikoj meri zavisi od količine zagađivača, veličine čestice zagađivača i naelektrisanosti zagađivača. U zavisnosti od potreba domaćinstva za vodom, predtretman pre filtracije može da uključi dodavanje koagulanata i aktivnog uglja u prahu, prilagođavanje nivoa pH ili koncentracije hlora i druge procese predtretmana kako bi se zaštitila membranska površina filtra.

Mikrofiltracija
Filter za mikrofiltraciju ima veličinu pora od približno 0,1 mikrona (rasponi veličine pora variraju u zavisnosti od filtera od 0,05 mikrona do 5 mikrona);
Mikrofiltracija ima vrlo visoku efikasnost u uklanjanju protozoa (na primer, Criptosporidium, Giardia);
Mikrofiltracija ima umerenu efikasnost u uklanjanju bakterija (na primer, Campilobacter, Salmonella, Shigella, E. coli);
Mikrofiltracija nije efikasna u uklanjanju virusa (na primer, enterična, hepatitis A, norovirus, rotavirus);
Mikrofiltracija nije efikasna u uklanjanju hemikalija.

Ultrafiltracija
Ultrafiltracioni filter ima veličinu pora od približno 0,01 mikrona (rasponi veličine pora variraju u zavisnosti od filtera od 0,001 mikrona do 0,05 mikrona; Molekularna težina odsečena (MVCO) od 13 000 do 200 000 daltona). Ultrafiltracijski filtri uklanjaju čestice na osnovu veličine, težine i naelektrisanja;
Ultrafiltracija ima vrlo visoku efikasnost u uklanjanju protozoa (na primer, Criptosporidium, Giardia);
Ultrafiltracija ima vrlo visoku efikasnost u uklanjanju bakterija (na primer, Campilobacter, Salmonella, Shigella, E. coli);
Ultrafiltracija ima umerenu efikasnost u uklanjanju virusa (na primer, enterična, hepatitis A, norovirus, rotavirus);
Ultrafiltracija ima nisku efikasnost u uklanjanju hemikalija.

Nanofiltracija
Nanofiltracioni filter ima veličinu pora od približno 0,001 mikrona (rasponi veličine pora variraju u zavisnosti od filtera od 0,008 mikrona do 0,01 mikrona; presek molekulske težine (MVCO) od 200 do 2000 daltona); Nanofiltracioni filteri uklanjaju čestice na osnovu veličine, težine i naelektrisanja;
Nanofiltracija ima vrlo visoku efikasnost u uklanjanju protozoa (na primer, Criptosporidium, Giardia);
Nanofiltracija ima vrlo visoku efikasnost u uklanjanju bakterija (na primer, Campilobacter, Salmonella, Shigella, E. coli);
Nanofiltracija ima vrlo visoku efikasnost u uklanjanju virusa (na primer, enterična, hepatitis A, norovirus, rotavirus);
Nanofiltracija ima umerenu efikasnost u uklanjanju hemikalija.

Sistemi reverzne osmoze


Filter za vodu Reverzna osmozaSistemi reverzne osmoze koriste postupak kojim se preokreće protok vode u prirodnom procesu osmoze, tako da voda prelazi iz koncentriranijeg rastvora u razređeniji rastvor kroz polupropusnu membranu. Pre- i post-filtri su često ugrađeni zajedno sa membranom reverzne osmoze.
Filter reverzne osmoze ima veličinu pora približno 0,0001 mikrona.
Sistemi reverzne osmoze imaju vrlo visoku efikasnost u uklanjanju protozoa (na primer, Criptosporidium, Giardia);
Sistemi reverzne osmoze imaju vrlo visoku efikasnost u uklanjanju bakterija (na primer, Campilobacter, Salmonella, Shigella, E. coli);
Sistemi reverzne osmoze imaju vrlo visoku efikasnost u uklanjanju virusa (na primer, enterična, hepatitis A, norovirus, rotavirus);
Sistemi reverzne osmoze ukloniće uobičajene hemijske zagađivače (joni metala, vodene soli), uključujući natrijum, hlorid, bakar, hrom i olovo; može smanjiti arsen, fluorid, radijum, sulfat, kalcijum, magnezijum, kalijum, nitrat i fosfor.

Sistemi destilacije
Sistemi destilacije koriste proces zagrevanja vode do tačke ključanja, a zatim sakupljanje vodene pare dok se kondenzuje, ostavljajući mnoge zagađivače iza sebe.
Sistemi destilacije imaju vrlo visoku efikasnost u uklanjanju protozoa (na primer, Criptosporidium, Giardia);
Sistemi destilacije imaju vrlo visoku efikasnost u uklanjanju bakterija (na primer, Campilobacter, Salmonella, Shigella, E. coli);
Sistemi destilacije imaju vrlo visoku efikasnost u uklanjanju virusa (na primer, enterična, hepatitis A, norovirus, rotavirus);
Sistemi destilacije ukloniće uobičajene hemijske zagađivače, uključujući arsen, barijum, kadmijum, hrom, olovo, nitrat, natrijum, sulfat i mnoge organske hemikalije.

Sistemi ultraljubičastog tretmana (sa predfiltracijom)
Ultraljubičasto zračenje sa predfiltracijom je tretman koji koristi ultraljubičasto svetlo za dezinfekciju vode ili smanjenje količine prisutnih bakterija.
Sistemi ultraljubičastog tretmana imaju vrlo visoku efikasnost u uklanjanju protozoa (na primer, Criptosporidium, Giardia);
Sistemi ultraljubičastog tretmana imaju vrlo visoku efikasnost u uklanjanju bakterija (na primer, Campilobacter, Salmonella, Shigella, E. coli);
Sistemi ultraljubičastog tretmana imaju visoku efikasnost u uklanjanju virusa (na primer, enterična, hepatitis A, norovirus, rotavirus);
Sistemi ultraljubičastog tretmana nisu efikasni u uklanjanju hemikalija.

Omekšivači vode
Omekišvači vodeOmekšivači vode koriste tehnologiju jonske zamene za hemijsko ili jonsko uklanjanje kako bi se smanjila količina tvrdoće (kalcijum, magnezijum) u vodi; takođe mogu biti dizajnirani za uklanjanje gvožđa i mangana, teških metala, neke radioaktivnosti, nitrata, arsena, hroma, selena i sulfata. Ne štite od protozoa, bakterija i virusa.

Imajte na umu sledeće:

Sistemi za prečišćavanje vode sa tačkom upotrebe (POU) obično obrađuju vodu u serijama i dovode je do jedne slavine, kao što je slavina za sudoperu ili pomoćna slavina.
Sistemi za prečišćavanje vode na tački ulaska (POE) obično tretiraju većinu vode koja ulazi u dom. Sistemi tačaka ulaska ili sistemi cele kuće obično se instaliraju nakon vodomera.
Opisane tehnologije prečišćavanja vode mogu se koristiti zajedno jedna sa drugom za veće smanjenje patogena. Dodavanje koagulansa, soli ugljenika, itd. sistemima za filtriranje može pomoći u hemijskom uklanjanju iz vode.

Tipovi filtera

Mehanički filteri za vodu, Peščani filteri za vodu, Protočni, Ugradni filteri

U ponudi imamo sve vrste filtera za vodu: mehanički, protočni, ispod sudopere, filteri za bunare i bazene, industrijski filteri, sisteme reverzne osmoze... Za više informacija možete nas kontaktirati.