Demineralizacija vode

Demineralizacija vode

Demineralizovana voda popularno je poznata kao destilovana voda. Demineralizacija vode ima primenu u domaćinstvima, automobilskoj industriji, matelnoj industriji, u prehrambenoj industriji, kao i u proizvodnji alkoholnih pića.

Takođe, demineralizovana voda ima široku primenu u hemijskim i industrijskim postrojenjima, u zavisnosti od kvaliteta i potreba.

Demineralizator

Demineralizator je uređaj koji se, u zavisnosti od kvaliteta napojne vode, sastoji od dve ili više serijski spojenih jonoizmenjivačkih kolona sa različitim ispunama. Prolaskom vode kroz ovaj sistem voda se oslobađa svih rastvorenih soli.

Demineralizator služi za proizvodnju demineralizovanih voda specifične elektroprovodljivosti od 0-10 µС/cm.

Konfiguracije ovih sistema razlikuju se od slučaja do slučaja, odnosno od potreba, ali uglavnom se isporučuje demineralizator vode u konfiguraciji: automatski omekšivač vode za uklanjanje kamenca, mehanički filter, reverzna osmoza, dva rezervoara za poliranje vode, konduktometar za praćenje kvaliteta vode u rezervoaru za čistu vodu sa distributivnom pumpom. Kada u konfiguraciji imamo dva stuba za poliranje - jedan radi, a drugi je u režimu pripravnosti (isključen je i započinje rad kada je zasićena prva kolona)

Demineralizator - princip rada

Mase jonoizmenjivača u ovim kolonama se regenerišu rastvorima hlorovodonične kiseline (HCl) i natrijum hidroksida (NaOH). Demineralizatori vode su u standardnoj varijanti dvokolonski i sastoje se od katjonske i anjonske kolone, a za dobijanje izuzetno čiste demineralizovane vode može se koristiti treća mešovita kolona koja uklanja većinu preostalih elektrolita i koriguje pH vrednost vode. Kolone za jonsku razmenu su kompozitne, sa polietilenskom unutrašnjom oblogom i spoljnim slojem epoksidne smole ojačane staklenim vlaknima koja pružaju mehaničku čvrstoću i otpornost na pritiske do 10 bara

Pogledajte još članaka: Hemijska analiza Amonijak u vodi Denitrifikacija  

Aparat za dijalizu cena

Sistemi hemodijalize

Aparati za dijalizu poslednje generacije. Prodaja, servis i održavanje aparata za hemodijalizu.

Reverzna osmoza cena

Tretmani vode

Prodaja filtera za vodu , ugradnja i održavanje uređaja za reverznu osmozu, industrijski tretmani vode.