Prečišćavanje vode u bazenu - Dezinfekcija

Prečišćavanje vode u bazenu - Dezinfekcija - Javni i kućni bazeni - otvoreni zatvoreni

Koji su ciljevi prečišćavanja vode u:
Dezinfekcija vode u bazenu.
Održavanje vode bez patogenih (štetnih) bakterija.
Čuvanje vode od rasta algi.
Vođenje računa da voda nije otrovna ni iritantna za kupače.
Sprečavanje stvaranja nepoželjnih mirisa ili ukusa u vodi.
Sprečavanje nastanka korozije oko bazena.
Sprečavanje stvaranja kamenca u bazenu.

Tretman - Prečišćavanje vode u bazenu

U zavisnosti od bazena, jedna ili više sledećih operacija mogu biti deo celokupnog sistema za prečišćavanje. Bazeni će biti opremljeni sistemom za recirkulaciju, koji se najmanje sastoji od pumpe, filtera, priključnih cevovoda, fitinga, ventila, opreme za dezinfekciju, neophodnih cevnih priključaka na ulazima i izlazima.

Protok i vreme obrade:

Bazen postaje zagađen različitim brzinama. Generalno, što je plića voda, više kupača po kubnom metru i ako je otvoreni bazen, ima veće površinsko zagađenje od unutrašnjeg. Filteri na bazenu moraju biti dovoljni da podnesu potrebnu stopu obrta ili količinu vode potrebne za održavanje čiste i atraktivne vode. Preporučeno vreme obrade janog bazena je 4h prema međunarodnim standardima/smernicama.

Recirkulaciona pumpa:
Recirkulaciona pumpa izvlači vodu iz bazena i provlači je kroz filter ili ona izvlači vodu kroz filter i gura je nazad u bazen. Pumpa mora biti sposobna da ispumpa dovoljno vode kroz sistem i da obezbedi potreban broj obrtaja.

Sistem predfiltracije:
Filtracija je srce cirkulacionog sistema. Sistem za recirkulaciju mora da sadrži sistem za predfiltraciju (poput sita za koš ili sprečavanje da kosa, vlakna i strani predmeti) dođu do pumpe i filtera. To će sprečiti da fizičke nečistoće guše mehanizam filtracije i povećavaju pritisak na pumpi koji može prouzrokovati kvar. Ovo će prouzrokovati prekid rada bazena za korisnike kao i troškove rada.

Glavna svrha filtera je uklanjanje čestica i ostataka iz vode bazena. Postoje različite opcije za sistem filtracije u bazenu.

Kontrola za pH vrednost vode:
Na bazenu se nalaze hranilice kojima se podešava pH vrednost vode. Dodavači za podešavanje pH moraju biti pozitivnog i negativnog tipa pomeranja i mogu se podesiti od nule do punog opsega. Ima električnu blokadu sa cirkulacionom pumpom kako bi sprečio pražnjenje kada recirkulaciona pumpa ne radi.

Dezinfekcija i oksidacija vode

Dezinfekcija vode jedan je od ključnih koraka za tretman svih vrsta bazena, bilo javnih ili privatnih - kućni. Za bazene je neophodna efikasna dezinfekcija vode. Da bi se obezbedila bezbedna voda za kupanje, većina javnih bazena mora slediti stroge standarde i prakse dezinfekcije odnosno prečišćavanje vode.
Odgovarajuća ravnoteža faktora hemije vode obezbediće vodu koja neće oštetiti komponente bazena i koja ne nadražuje kupače. Zatim je neophodno obezbediti dezinfekciju vode kako bi se sprečilo širenje organizama bolesti sa čoveka na čoveka i sprečio neželjeni rast bakterija i algi u bazenu.

Sanitacija: Posle filtracije i korekcije pH mikroorganizam mora biti ubijen ili inaktiviran. Najčešći izbor za sanitaciju je hlor, tretmani UV svetlošću i ozonom su efikasni dezinficijensi.

Oksidacija: Organski zagađivači koje filter ne uhvati moraju se eliminisati pre nego što reaguju i formiraju DBP (nusproizvodi dezinfekcije). Hlor, ozon i UV deluju u različitom stepenu na razgradnji hemikalija i nekih recirkulacionih DBP-ova u vodi bazena.

Suzbijanje i uklanjanje algi u vodi bazena

Jedan od ostalih velikih problema koje utiču na kvalitet vode u bazenima, banjama i hidromasažnim kadama je rast algi.
Alge su vrsta jednoćelijske biljke koja živi u vodi i može vrlo brzo da raste kada u vodi nema dovljno deznficijensa da bi se održala pod kontrolom.

Alge će obezbojiti vodu što će dovesti do neprijatnih uslova bazena i slabe bistrine vode.

Vrsta prisutnih algi odrediće najprikladniji način lečenja.

Zelene alge
Zelene alge su najčešći tip i mogu se rešiti šok tretmanom hlora u kombinaciji sa algecidom kako bi se sprečillo njegovo ponavljanje.

Žute alge
Žute ili senfne alge alge je teže rešiti, a zajedno sa odgovarajućim tretmanom udara, zidovi i druge površine bazena ili banje trebaće ručno da se očiste.

Crne alge
Crne alge su jedna od najtežih vrsta algi koje utiču na bazene, a za njihovo uklanjanje može biti potrebno nekoliko tretmana sa šokom.

Takođe će biti potreban jak algecid da bi se zaustavilo njegovo vraćanje i moraće se održavati odgovarajući nivoi hlora. U težim slučajevima crnih algi, jedino rešenje može biti isušivanje bazena ili hidromasažne kade, temeljno čišćenje i ribanje, a zatim dopunjavanje.

Upotreba ultraljubičastog (UV) svetla za lečenje algi u bazenu

Drugi, lakši način lečenja algi je korišćenje ultraljubičastog svetla.

Ova tehnika u potpunosti uništava alge i druge bakterije u vodi.

UV tretman se ugrađuje direktno u sistem upravljanja bazenom i kako voda prolazi kroz UV svetlost, bakterije i alge se ubijaju.

UV sistemi, odnosno UV lampe imaju tendenciju da budu isplativi za rad i mogu se naknadno ugraditi u većinu bazena.

UV tretman se, međutim, neće baviti algama koje su već prisutne i rastu na zidovima vaše hidromasažne kade ili bazena.

Ukoliko imate problem sa bazenom, bilo da je javni ili privatni, a neophodan vam je neki od tretmana vode, budite slobodni da nas u svakom trenutku pozovete.

Vaš Tehnomed.

VRSTE TRETMANA ZA VODU - FILTERI KUĆIŠTA PATRONI ULOŠCI

Super User Vrste tretmana za vodu 17088
Reverzna osmoza se zbog sve nižih cena sve više koristi u kući za prečišćavanje i odstranjivanje neorganskih minerala soli i ostalih nečistoća u cilju poboljšanja izgleda, ukusa i ostalih svojstava vode . Sistem reverzne osmoze ( aparat ) zahteva održavanje kvaliteta membrana i jonske ispune . Neophodna je upotreba...
Super User Vrste tretmana za vodu 15196
Mehanički filteri za vodu Mehanički filteri za vodu koriste sito za uklanjanje neželjenih supstanci iz vode. Za razliku od sita, filter potencijalno može ukloniti čestice mnogo manje od rupa kroz koje prolazi voda. Princip rada Filter za vodu uklanja nečistoće smanjenjem kontaminacije vode koristeći finu fizičku...
Super User Vrste tretmana za vodu 5852
Deferizacija vode Procesom deferizacije vrši se uklanjanje gvožđa (Fe) i mangana (Mn) iz vode . Uklanjanje arsena i vodonik-sulfida takođe se može izvršiti pomoću deferizera. Proces se odvija punjenjem katalitičko-filter mase koja katalitički oksidira rastvoreno gvožđe (Fe) i mangan (Mn) u nerastvorljivi oblik...
Super User Vrste tretmana za vodu 11818
Omekšavanje vode ( uklanjanje kamenca iz vode ) je proces smanjenja sadržaja soli kalcijuma i magnezijuma, u slučaju kada se u postojeći sistem vodosnabdevanja uključuje voda iz novog izvorišta sa većom tvrdoćom. Omekšivači Omekšavanje vode je postupak zamene jona kalcijuma (Ca) i magnezijuma (Mg) iz soli tvrdoće...
Super User Vrste tretmana za vodu 9075
Demineralizacija vode Demineralizovana voda popularno je poznata kao destilovana voda. Demineralizacija vode ima primenu u domaćinstvima, automobilskoj industriji , matelnoj industriji, u prehrambenoj industriji, kao i u proizvodnji alkoholnih pića. Takođe, demineralizovana voda ima široku primenu u hemijskim i...
Super User Vrste tretmana za vodu 5003
Denitrifikacija vode Najčešći izvori nitrata u podzemnoj vodi su poljoprivredno đubrivo i đubrivo za travu ili razgradnja septičkog otpada. Prisustvo nitrata može biti veoma štetno za ljude sa respiratornim problemima, kako za starije tako i za decu. Bakterija u digesivnom traktu može pretvoriti nitrat u nitrit....
Super User Vrste tretmana za vodu 6512
UV lampe - Sterilizacija i dezinfekcija vode UV lampa za vodu - sistem je za dezinfekciju koji ubija bakterije, viruse i druge žive organizme, ko i da vrši kompletnu dezinfekciju vode , ali neće ukloniti nikakve hemijske zagađivače. Reverzna osmoza ukolanja zagađivače, ali uz UV lampu uučiniće vodu sigurnom od...
Super User Vrste tretmana za vodu 7274
Kada je amonijak u vodi fizičko-hemijski procesi za njegovo uklanjanje su: Izmena jona ( jonska izmena - prirodni zeolit). Jonska izmena je postupak koji obuhvata upotrebu jonskih izmenjivača koji mogu povezati jone iz rastvora, a otpuštati jednu (ekvivalentnu) količinu vlastitih jona. Hemijska oksidacija Amonijak se...
Super User Vrste tretmana za vodu 19252
Hlorisanje vode je proces dodavanja hlora (Cl2) ili hipohlorita u vodu. Ovim procesom se vrši dezinfekcija vode hlorom , odnosno ubijaju se bakterije ili drugi mikroorganizmi Koja je upotreba natrijum hipohlorita? Natrijum hipohlorit se široko koristi. Na primer, u poljoprivredi, hemijskoj industriji, industrija...
Super User Vrste tretmana za vodu 10595
AKTIVNI UGALJ | FILTERI ZA VODU SA AKTIVNIM UGLJEM Filteri sa aktivnim ugljem se koristi za filtriranje vazduha i gasova ( prečišćavanje vazduha, za prečišćavanje biogasa, uklanjanje mirisa, prečišćavanje dimnih gasova, prirodno prečišćavanje, filtriranje pare rastvarača), filtriranje vode (prečišćavanje vode za...
Super User Vrste tretmana za vodu 3952
Jonska izmena i aktivni ugalj Boja u vodi obično je posledica gvožđa i mangana ili organskih jedinjenja (često iz tresetne vode). Boja vode se može smanjiti pomoću specijalizovanih jonoizmenjivačkih smola, odnosno jonske izmene. Odakle dolazi boja? Boju u vodi (nakon što je filtrirana) obično uzrokuju jedinjenja...
Super User Vrste tretmana za vodu 27668
Ispitivanje odnosno analiza vode za piće može biti fizička, hemijska , bakteriološka i mikroskopska. Fizički testovi vode ukazuju na svojstva koja se mogu otkriti čulima. Hemijska analiza i ispitivanje vode: utvrđuju se količine mineralnih i organskih supstanci koje utiču na kvalitet vode. Bakteriološka ispitivanja...
Super User Vrste tretmana za vodu 7540
Istaložena voda , u cilju daljeg prečišćavanja propušta se kroz peščani filteri koji zadržava sva suspendovana i plivajuća tela kao i 95 - 99% bakterija. U upotrebi su: Spori peščani filteri za vodu Brzi peščani filteri - Gravitacioni Brzi peščani filteri - Pod pritiskom Dijatomejski filteri Iako je opšta težnja da...
Super User Vrste tretmana za vodu 2701
Prečišćavanje vode aeracijom Proces aeracije u praksi prečišćavanja vode ugalavnom se koristi iz sledećih razloga: Da redukuje ukus i miris vode. Da redukuje korodivnost vode. Da omogući odvajanje i odvođenje nepoželjnih gasova iz vode, kao što su ugljen-dioksid i sumpor-vodonik. Da vodu obogati kiseonikom iz...
Super User Vrste tretmana za vodu 2074
Gvožđe i mangan mogu biti u oksidovanom i redukovanom stanju. UKLANJANJE GVOŽĐA IZ VODE Ako se gvožđe nalazi u zemlji, obično je u oksidovanom stanju u obliku nerastvorljivih jedinjenja. Međutim, ako takvo zemljište dođe u dodir sa vodom, u kojoj zbog dekompozicije organskih materija dolazi do smanjivanja...
Super User Vrste tretmana za vodu 6802
Dezinfekcija vode je metoda ili postupak za uklanjanje, deaktiviranje ili ubijanje patogenih mikroorganizama. Mikroorganizmi se uništavaju ili deaktiviraju, što rezultira prestankom njihovog rasta i razmnožavanja. Kada se mikroorganizmi ne uklone iz vode za piće, upotreba vode za piće uzrokovaće da ljudi obole....
Super User Vrste tretmana za vodu 4787
Koje su dozvoljene granice neorganskih materija u vodi u redovnim prilikama, kakva l aboratorijska analiza vode može biti i gde uraditi ispitivanje vode ? Ispitivanje odnosno analiza vode za piće može biti fizička, hemijska , bakteriološka i mikroskopska. Fizički testovi vode ukazuju na svojstva koja se mogu otkriti...
Super User Vrste tretmana za vodu 7655
Poznate su činjenice da je flaširana voda skuplja i doprinosi zagađenju životne sredine. Dakle, kao pametan potrošač, najbolja opcija je da pijete filtriranu vodu iz sistema za filtriranje vode u vašem domu, ali koji su najbolji filteri za vodu, koja im je cena i kakva su iskustva ? Evo 10 uobičajenih vrsta sistema...
Super User Vrste tretmana za vodu 5110
Firma Tehnomed doo na tržištu postoji još od davne 1991 godine. Bavimo se prodajom, servisom i održavanjem filtera za vodu, kako industrijskih, tako i kućnih filtera za prečišćavanje vode. Vršimo sve tretmane vode za kućnu i komercijalnu upotrebu. Gde se koriste industrijski filteri za vodu? Industrijski filteri za...
Super User Vrste tretmana za vodu 5187
Ugradni filteri za vodu ispod sudopere sada su efikasniji nego ikad. Neki zagađivači koji su se prethodno uklanjali iz vode samo uz pomoć sistema reverzne osmoze sada su blokirani ovim filterima. Ali da li ste znali da za razliku od sistema reverzne osmoze , ispod filtera za sudopere ne nastaje otpadna voda? U...
Super User Vrste tretmana za vodu 3859
Tretman bunarske vode Ako saznate da je voda iz vašeg bunara zagađena, onda ne brinite toliko. Za to postoji puno mogućnosti lečenja odnosno tretmana vode. Morate imati na umu da ne postoji nijedna opcijaa tretmana koja će moći da reši sve vrste problema odjednom. Tretman vode nije samo zbog zagađivača. Neki ljudi...
KUĆNI UGRADNI FILTERI - BOKALI ZA VODU ZA SLAVINU Depural filter, je filter vode za pice koji je dizajniran da se direktno konektuje na kuhinjsku slavinu. Poseduje univerzalni konektor za direktno povezivanje na skoro sve tipove slavina. DEPURAL je filter koji kada je to potrebno može da se konektuje ili ukloni sa...
Super User Vrste tretmana za vodu 3026
Kao što ime sugeriše, patron kertridž filteri su filteri ( patroni ) koji filtriraju vodu do naznačene Micron ocene. Ovo se postiže specijalno dizajniranim elementima kertridža koji se nalaze unutar posude filtera . Ocene filtera Micron kertridža Svi kertridž filteri imaju mikronske ocene koje ukazuju na najmanju...
Super User Vrste tretmana za vodu 4497
Veličina kućišta filtera za vodu Iako postoje specijalni filteri, većina kućište filtera za vodu je napravljena u jednoj od nekoliko standardnih veličina: 2,5” x 10” za male sisteme 2,5” x 20” za veće sisteme ili mala domaćinstva 4,5” x 10” za male i srednje kuće i mala preduzeća 4,5” x 20” za celu kuću i...
Super User Vrste tretmana za vodu 3050
Klasično kućište filtera za vodu proizvodi se u SINGL i DUPLEX verziji. U kombinaciji sa odgovarajućim patronama koriste se za različite vrste filtriranja. Takođe se koriste za vodu koja je PH neutralna. Kućište filtera za vodu može biti napravljeno u jednoj od nekoliko standardnih veličina: 2,5” x 10” za male...
Kućište filtera sa mesinganom glavom je otpornije na spoljne mehaničke uticaje i podnose veći pritisak vode pa su takva kućišta filtera za za vodu pogodna za korišćenje u zanatskim i industrijskim objektima. Filter za taložnu vodu u celoj kući se koristi za stvaranje višeslojnog sistema filtracije koji uzima...
Ako filtriranje vaše linije za hladnu vodu nije dovoljno dobro, nudimo ova visokotemperaturna kućišta koja mogu da izdrže temperature vašeg bojlera za toplu vodu. Sada se i vod tople vode može filtrirati. Samo imajte na umu da su kućišta od nerđajućeg čelika ocenjena za više temperature (do 300°F) i da će bolje...
Super User Vrste tretmana za vodu 2281
Omekšavanje vode ( uklanjanje kamenca iz vode ) je proces smanjenja sadržaja soli kalcijuma i magnezijuma, u slučaju kada se u postojeći sistem vodosnabdevanja uključuje voda iz novog izvorišta sa većom tvrdoćom. OMEKŠIVAČI VODE Omekšivači vode su jedinice, odnosno uređaji koji se koriste za omekšavanje vode...
 • Reverzna osmoza

  Reverzna osmoza koristi postupak kojim se preokreće protok vode u prirodnom procesu osmoze, tako da voda prelazi iz koncentrisanijeg rastvora u razređeniji rastvor kroz polupropusnu membranu. Pre i post filtri su često ugrađeni zajedno sa membranom reverzne osmoze.
  Filter reverzne osmoze ima veličinu pora probližno 0,0001 mikrona
  Reverzna osmoza ima vrlo visoku efikasnost u uklanjanju protozoa.
  Sistemi reverzne osmoze imaju vrlo veliku efikasnost u uklanjanju bakterija.
  Reverzna osmoza ima vrlo visoku efikasnost u uklanjanju virusa.
  Sistemi reverzne osmoze ukloniće uobičajene hemijske zagađivače (joni metala, vodene soli, ...), uključujući natrijum, hlorid, bakar, hrom i olovo a može samnjiti arsen, fluorid, radijum, sulfat, kalcijum, magnezijum, kalijum, nitrat i fosfor.
 • Firma TEHNOMED se bavi prodajom, ugradnjom i održavanjem sistema za reverznu osmozu, kako onih kućnih, tako i kompleksnijih industrijskih sistema.