Tretman bunarske vode

Filteri za bunarsku voduAko saznate da je voda iz vašeg bunara zagađena, onda ne brinite toliko. Za to postoji puno mogućnosti lečenja odnosno tretmana vode. Morate imati na umu da ne postoji nijedna opcijaa tretmana koja će moći da reši sve vrste problema odjednom.
Tretman vode nije samo zbog zagađivača. Neki ljudi biraju vodu iz bunara da bi imali bolji ukus. Neki vole da preduzmu dodatne mere predostrožnosti radi zdravlja ljudi koji piju iz bunara. Ona se takođe može koristiti i u industrijske svrhe kao i u poljoprivredi npr za voda za borovnice.


Imajte na umu na umu da tretman vode nije isti za svaki bunar. Mi se bavimo ugradnjom svih vrsta filtera za prečišćavanje vode iz bunara, kao i kompletnim tretmanom bunarske vode ali je neophodno da ste prethodno uradili analizu vode u sertifikovanoj laboratoriji. Tako ćemo najpreciznije znati šta je potrebno za dobijanje čiste vode za piće. Takođe, neophodno je znati nekoliko dodatnih parametara: potrošnja vode na sat/dnevna/mesečna, namena vode (kućna, komercijalna, industrijska, namenska), i tehničke mogućnosti za instalaciju opreme (prečnik cevi, pritisak, pozicija itd.).


Ovo su neki od tretmana koji se najčešće koriste prilikom prečišćavanja vode iz bunara:

Sistem filtracije - Filteri za vodu iz bunara

Mehanički filter za vodu iz bunaraFilter za vodu je uređaj koji možete koristiti za uklanjanje mnogih vrsta (mehaničkih) nečistoća iz vode za piće. Sistem za filtriranje vode može da koristi hemijske, biološke procese ili fizičke barijere za filtriranje vode za piće. Na ovaj način se osigurava bezbednost vode za piće.
Neki od primera sistema za filtriranje vode su sistem za filtriranje ispod sudopera, mehanički filter za vodu, vodeni filter pričvršćen za slavinu, reverzna osmoza i još mnogo toga.

Filter za vodu ispod sudopere

Filteri za vodu ispod sudopera najbolje rade u mnogim domovima. Zagađivači uklonjeni tehnikom reverzne osmoze sada su blokirani filterima za vodu ispod sudopera. Međutim, za razliku od sistema reverzne osmoze, filteri za vodu ispod sudopere ne proizvode otpadne vode. Postoje dve vrste filtera za vodu ispod sudopera. To su jednostavni i uobičajeni filteri.

Jednostavni filteri za vodu ispod sudopera nazivaju se takvima zbog jednostavne instalacije, a ne zbog sistema. Kada ga instalirate, sav dotok hladne vode fokusiraće se kroz filter. Ovaj sistem ne mora imati novu slavinu za dovod vode. Umesto toga, isporučuje vodu na slavini koju već koristite. Pošto je filter povezan na vod hladne vode, ne može filtrirati toplu vodu. Upotreba ovog sistema odlikuje se jednostavnom upotrebom. Umesto da instalirate dve različite slavine za hladnu vodu, možete imati pojednostavljeni sistem.

U međuvremenu, uobičajeni filter za vodu ispod sudopere treba da preusmeri hladnu vodu putem veze. Ovo može biti kroz plastičnu cev. Nakon filtriranja vode, ona će biti poslata u drugu slavinu koja je postavljena na sudoper. Filtrirat će se samo voda koja dođe do slavine. Topla i hladna voda koja dolazi do slavine nije filtrirana. Upotreba uobičajenog filtera za vodu ispod sudopera traje duže jer filtrira samo deo vode. Takođe, lako se može instalirati na bilo koji tip vodovodnog sistema. Evo nekoliko prednosti filtera za vodu ispod sudopere:

Fillter za vodu reverzna osmozaEliminiše loš miris i ukus
Uklanja talog
Uklanja hlor i teške metale
U vodi ima manje fluora
Arsena nema
Smanjuje nitrit i nitrat
Manje kamenca
Uklanja bakterije i druge mikroorganizme

Omekšivač vode

Upotreba omekšivača vode donosi razne prednosti, osim pogodnosti. Utiče na porodični budžet i uzrokuje dobre rezultate u porodičnoj zdravstvenoj zaštiti. Evo još nekoliko prednosti upotrebe omekšivača vode:

Čini kosu i kožu mekšom:
Omekšivač vode čini kožu i kosu mekom, baš kao što to čini sa odećom. Pošto nežno štiti kožu, može uticati i na tkaninu koju nosite. Kao takav, doći će do povećanja opšte čistoće.
Produžiće životni vek uređaja:
Uređaji će biti zaštićeni jer će sprečiti nakupljanje hemikalija i ostataka. Takođe, može da koristi manje energije dok radi.
Površina bez mrlja:
Uz upotrebu omekšivača vode, biće površina bez mrlja. Takođe, funkcionalnost sapuna neće biti ugrožena. Učiniće deterdžente efikasnim i smanjiće količinu potrebnu za čišćenje određenog dela kuće.

Postoje razne vrste omekšivača vode. To su sledeći:

Omekšivač vode na bazi soli
Omekšivač vode bez soli
Omekšivač vode sa dva rezervoara
Magnetni kamen za uklanjanje kamenca

Dezinfekcija

Dezinfekcija vode može biti fizički ili hemijski proces. Ovde se patogeni mikroorganizmi ubijaju ili deaktiviraju. Ovo je proces koji mnogi gradovi koriste za čišćenje zaliha vode.
Najčešća hemijska sredstva za dezinfekciju su ozon, hlor-dioksid i, naravno, hlor. Fizička sredstva za dezinfekciju danas se koriste. Oni su toplota, elektronsko zračenje i ultraljubičasto svetlo.

Ovo su samo neka od rešenja za tretman bunarske vode.

Ako u vašem bunaru ima arsena, amonijaka, nitrita i nitrata, kalcijuma, magnezijuma, gvožđa i mangana kao i drugih bakterija javite nam se kako bi pronašli najefikasnije i najpovoljnije rešenje za tretman bunarske vode.

VRSTE TRETMANA ZA VODU - FILTERI KUĆIŠTA PATRONI ULOŠCI

Super User Vrste tretmana za vodu 17088
Reverzna osmoza se zbog sve nižih cena sve više koristi u kući za prečišćavanje i odstranjivanje neorganskih minerala soli i ostalih nečistoća u cilju poboljšanja izgleda, ukusa i ostalih svojstava vode . Sistem reverzne osmoze ( aparat ) zahteva održavanje kvaliteta membrana i jonske ispune . Neophodna je upotreba...
Super User Vrste tretmana za vodu 15195
Mehanički filteri za vodu Mehanički filteri za vodu koriste sito za uklanjanje neželjenih supstanci iz vode. Za razliku od sita, filter potencijalno može ukloniti čestice mnogo manje od rupa kroz koje prolazi voda. Princip rada Filter za vodu uklanja nečistoće smanjenjem kontaminacije vode koristeći finu fizičku...
Super User Vrste tretmana za vodu 5851
Deferizacija vode Procesom deferizacije vrši se uklanjanje gvožđa (Fe) i mangana (Mn) iz vode . Uklanjanje arsena i vodonik-sulfida takođe se može izvršiti pomoću deferizera. Proces se odvija punjenjem katalitičko-filter mase koja katalitički oksidira rastvoreno gvožđe (Fe) i mangan (Mn) u nerastvorljivi oblik...
Super User Vrste tretmana za vodu 11817
Omekšavanje vode ( uklanjanje kamenca iz vode ) je proces smanjenja sadržaja soli kalcijuma i magnezijuma, u slučaju kada se u postojeći sistem vodosnabdevanja uključuje voda iz novog izvorišta sa većom tvrdoćom. Omekšivači Omekšavanje vode je postupak zamene jona kalcijuma (Ca) i magnezijuma (Mg) iz soli tvrdoće...
Super User Vrste tretmana za vodu 9075
Demineralizacija vode Demineralizovana voda popularno je poznata kao destilovana voda. Demineralizacija vode ima primenu u domaćinstvima, automobilskoj industriji , matelnoj industriji, u prehrambenoj industriji, kao i u proizvodnji alkoholnih pića. Takođe, demineralizovana voda ima široku primenu u hemijskim i...
Super User Vrste tretmana za vodu 5003
Denitrifikacija vode Najčešći izvori nitrata u podzemnoj vodi su poljoprivredno đubrivo i đubrivo za travu ili razgradnja septičkog otpada. Prisustvo nitrata može biti veoma štetno za ljude sa respiratornim problemima, kako za starije tako i za decu. Bakterija u digesivnom traktu može pretvoriti nitrat u nitrit....
Super User Vrste tretmana za vodu 6512
UV lampe - Sterilizacija i dezinfekcija vode UV lampa za vodu - sistem je za dezinfekciju koji ubija bakterije, viruse i druge žive organizme, ko i da vrši kompletnu dezinfekciju vode , ali neće ukloniti nikakve hemijske zagađivače. Reverzna osmoza ukolanja zagađivače, ali uz UV lampu uučiniće vodu sigurnom od...
Super User Vrste tretmana za vodu 7274
Kada je amonijak u vodi fizičko-hemijski procesi za njegovo uklanjanje su: Izmena jona ( jonska izmena - prirodni zeolit). Jonska izmena je postupak koji obuhvata upotrebu jonskih izmenjivača koji mogu povezati jone iz rastvora, a otpuštati jednu (ekvivalentnu) količinu vlastitih jona. Hemijska oksidacija Amonijak se...
Super User Vrste tretmana za vodu 19252
Hlorisanje vode je proces dodavanja hlora (Cl2) ili hipohlorita u vodu. Ovim procesom se vrši dezinfekcija vode hlorom , odnosno ubijaju se bakterije ili drugi mikroorganizmi Koja je upotreba natrijum hipohlorita? Natrijum hipohlorit se široko koristi. Na primer, u poljoprivredi, hemijskoj industriji, industrija...
Super User Vrste tretmana za vodu 10595
AKTIVNI UGALJ | FILTERI ZA VODU SA AKTIVNIM UGLJEM Filteri sa aktivnim ugljem se koristi za filtriranje vazduha i gasova ( prečišćavanje vazduha, za prečišćavanje biogasa, uklanjanje mirisa, prečišćavanje dimnih gasova, prirodno prečišćavanje, filtriranje pare rastvarača), filtriranje vode (prečišćavanje vode za...
Super User Vrste tretmana za vodu 3952
Jonska izmena i aktivni ugalj Boja u vodi obično je posledica gvožđa i mangana ili organskih jedinjenja (često iz tresetne vode). Boja vode se može smanjiti pomoću specijalizovanih jonoizmenjivačkih smola, odnosno jonske izmene. Odakle dolazi boja? Boju u vodi (nakon što je filtrirana) obično uzrokuju jedinjenja...
Super User Vrste tretmana za vodu 27667
Ispitivanje odnosno analiza vode za piće može biti fizička, hemijska , bakteriološka i mikroskopska. Fizički testovi vode ukazuju na svojstva koja se mogu otkriti čulima. Hemijska analiza i ispitivanje vode: utvrđuju se količine mineralnih i organskih supstanci koje utiču na kvalitet vode. Bakteriološka ispitivanja...
Super User Vrste tretmana za vodu 7539
Istaložena voda , u cilju daljeg prečišćavanja propušta se kroz peščani filteri koji zadržava sva suspendovana i plivajuća tela kao i 95 - 99% bakterija. U upotrebi su: Spori peščani filteri za vodu Brzi peščani filteri - Gravitacioni Brzi peščani filteri - Pod pritiskom Dijatomejski filteri Iako je opšta težnja da...
Super User Vrste tretmana za vodu 2701
Prečišćavanje vode aeracijom Proces aeracije u praksi prečišćavanja vode ugalavnom se koristi iz sledećih razloga: Da redukuje ukus i miris vode. Da redukuje korodivnost vode. Da omogući odvajanje i odvođenje nepoželjnih gasova iz vode, kao što su ugljen-dioksid i sumpor-vodonik. Da vodu obogati kiseonikom iz...
Super User Vrste tretmana za vodu 2074
Gvožđe i mangan mogu biti u oksidovanom i redukovanom stanju. UKLANJANJE GVOŽĐA IZ VODE Ako se gvožđe nalazi u zemlji, obično je u oksidovanom stanju u obliku nerastvorljivih jedinjenja. Međutim, ako takvo zemljište dođe u dodir sa vodom, u kojoj zbog dekompozicije organskih materija dolazi do smanjivanja...
Super User Vrste tretmana za vodu 6801
Dezinfekcija vode je metoda ili postupak za uklanjanje, deaktiviranje ili ubijanje patogenih mikroorganizama. Mikroorganizmi se uništavaju ili deaktiviraju, što rezultira prestankom njihovog rasta i razmnožavanja. Kada se mikroorganizmi ne uklone iz vode za piće, upotreba vode za piće uzrokovaće da ljudi obole....
Super User Vrste tretmana za vodu 4787
Koje su dozvoljene granice neorganskih materija u vodi u redovnim prilikama, kakva l aboratorijska analiza vode može biti i gde uraditi ispitivanje vode ? Ispitivanje odnosno analiza vode za piće može biti fizička, hemijska , bakteriološka i mikroskopska. Fizički testovi vode ukazuju na svojstva koja se mogu otkriti...
Super User Vrste tretmana za vodu 7655
Poznate su činjenice da je flaširana voda skuplja i doprinosi zagađenju životne sredine. Dakle, kao pametan potrošač, najbolja opcija je da pijete filtriranu vodu iz sistema za filtriranje vode u vašem domu, ali koji su najbolji filteri za vodu, koja im je cena i kakva su iskustva ? Evo 10 uobičajenih vrsta sistema...
Super User Vrste tretmana za vodu 5109
Firma Tehnomed doo na tržištu postoji još od davne 1991 godine. Bavimo se prodajom, servisom i održavanjem filtera za vodu, kako industrijskih, tako i kućnih filtera za prečišćavanje vode. Vršimo sve tretmane vode za kućnu i komercijalnu upotrebu. Gde se koriste industrijski filteri za vodu? Industrijski filteri za...
Super User Vrste tretmana za vodu 5187
Ugradni filteri za vodu ispod sudopere sada su efikasniji nego ikad. Neki zagađivači koji su se prethodno uklanjali iz vode samo uz pomoć sistema reverzne osmoze sada su blokirani ovim filterima. Ali da li ste znali da za razliku od sistema reverzne osmoze , ispod filtera za sudopere ne nastaje otpadna voda? U...
Super User Vrste tretmana za vodu 3859
Tretman bunarske vode Ako saznate da je voda iz vašeg bunara zagađena, onda ne brinite toliko. Za to postoji puno mogućnosti lečenja odnosno tretmana vode. Morate imati na umu da ne postoji nijedna opcijaa tretmana koja će moći da reši sve vrste problema odjednom. Tretman vode nije samo zbog zagađivača. Neki ljudi...
KUĆNI UGRADNI FILTERI - BOKALI ZA VODU ZA SLAVINU Depural filter, je filter vode za pice koji je dizajniran da se direktno konektuje na kuhinjsku slavinu. Poseduje univerzalni konektor za direktno povezivanje na skoro sve tipove slavina. DEPURAL je filter koji kada je to potrebno može da se konektuje ili ukloni sa...
Super User Vrste tretmana za vodu 3026
Kao što ime sugeriše, patron kertridž filteri su filteri ( patroni ) koji filtriraju vodu do naznačene Micron ocene. Ovo se postiže specijalno dizajniranim elementima kertridža koji se nalaze unutar posude filtera . Ocene filtera Micron kertridža Svi kertridž filteri imaju mikronske ocene koje ukazuju na najmanju...
Super User Vrste tretmana za vodu 4497
Veličina kućišta filtera za vodu Iako postoje specijalni filteri, većina kućište filtera za vodu je napravljena u jednoj od nekoliko standardnih veličina: 2,5” x 10” za male sisteme 2,5” x 20” za veće sisteme ili mala domaćinstva 4,5” x 10” za male i srednje kuće i mala preduzeća 4,5” x 20” za celu kuću i...
Super User Vrste tretmana za vodu 3050
Klasično kućište filtera za vodu proizvodi se u SINGL i DUPLEX verziji. U kombinaciji sa odgovarajućim patronama koriste se za različite vrste filtriranja. Takođe se koriste za vodu koja je PH neutralna. Kućište filtera za vodu može biti napravljeno u jednoj od nekoliko standardnih veličina: 2,5” x 10” za male...
Kućište filtera sa mesinganom glavom je otpornije na spoljne mehaničke uticaje i podnose veći pritisak vode pa su takva kućišta filtera za za vodu pogodna za korišćenje u zanatskim i industrijskim objektima. Filter za taložnu vodu u celoj kući se koristi za stvaranje višeslojnog sistema filtracije koji uzima...
Ako filtriranje vaše linije za hladnu vodu nije dovoljno dobro, nudimo ova visokotemperaturna kućišta koja mogu da izdrže temperature vašeg bojlera za toplu vodu. Sada se i vod tople vode može filtrirati. Samo imajte na umu da su kućišta od nerđajućeg čelika ocenjena za više temperature (do 300°F) i da će bolje...
Super User Vrste tretmana za vodu 2281
Omekšavanje vode ( uklanjanje kamenca iz vode ) je proces smanjenja sadržaja soli kalcijuma i magnezijuma, u slučaju kada se u postojeći sistem vodosnabdevanja uključuje voda iz novog izvorišta sa većom tvrdoćom. OMEKŠIVAČI VODE Omekšivači vode su jedinice, odnosno uređaji koji se koriste za omekšavanje vode...
 • Reverzna osmoza

  Reverzna osmoza koristi postupak kojim se preokreće protok vode u prirodnom procesu osmoze, tako da voda prelazi iz koncentrisanijeg rastvora u razređeniji rastvor kroz polupropusnu membranu. Pre i post filtri su često ugrađeni zajedno sa membranom reverzne osmoze.
  Filter reverzne osmoze ima veličinu pora probližno 0,0001 mikrona
  Reverzna osmoza ima vrlo visoku efikasnost u uklanjanju protozoa.
  Sistemi reverzne osmoze imaju vrlo veliku efikasnost u uklanjanju bakterija.
  Reverzna osmoza ima vrlo visoku efikasnost u uklanjanju virusa.
  Sistemi reverzne osmoze ukloniće uobičajene hemijske zagađivače (joni metala, vodene soli, ...), uključujući natrijum, hlorid, bakar, hrom i olovo a može samnjiti arsen, fluorid, radijum, sulfat, kalcijum, magnezijum, kalijum, nitrat i fosfor.
 • Firma TEHNOMED se bavi prodajom, ugradnjom i održavanjem sistema za reverznu osmozu, kako onih kućnih, tako i kompleksnijih industrijskih sistema.